BLOG

Hacking healthcare; hoge druk helpt zorginnovatie vooruit

Steeds meer ouderen, steeds meer kostbare behandelingen, steeds meer chronisch zieken! Je hoeft de krant maar open te slaan, of de TV aan te zetten en je wordt geconfronteerd met de uitdagingen die we hebben om de gezondheidszorg betaalbaar te houden en te zorgen dat innovaties ook in de toekomst nog bij de patiënt komen. De juiste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment, dat is de uitdaging.

Hoe pakken we deze uitdaging aan? In ieder geval niet door allemaal in ons eentje het wiel uit te vinden. De sleutelwoorden zijn co-creatie en samenwerking, maar de vraag blijft: “Hoe vinden partijen elkaar en hoe gaan ze dan samen die oplossingen creëren?” Want echte oplossingen vind je samen!

Een gebeurtenis in mijn eigen leven, leverde uiteindelijk het antwoord op deze vraag. Vorig jaar november organiseerde de IT-afdeling van ons bedrijf onze allereerste interne hackathon om na te denken over hoe en met wie wij de zorg voor patiënten kunnen optimaliseren.

Voor de mensen die niet weten wat een hackathon is: “Een hackathon is een evenement waarbij mensen samenkomen om een probleem op te lossen. Binnen een vastgesteld aantal uur (meestal 8, 24 of 48 uur) rollen er bruikbare ideeën uit deze pressurecooker. Een ideale manier dus om innovatie te forceren!”

Prijs

Het woord “hackathon” is eigenlijk een samentrekking van “hacken” en “marathon”. Allebei activiteiten die voor mij niet direct gesneden koek zijn. Toch mocht ik deelnemen aan deze hackathon! En niet alleen was ik daar als deelnemer aanwezig, mijn team heeft ook nog een prijs gewonnen voor het idee wat we ontwikkeld hadden. Dit was de app 'Daily Me' die mensen die hulp nodig hebben bij hun dagelijkse activiteiten, in contact brengt met mensen die graag hulp willen bieden.

Energie

Dat was fantastisch, want ik vind het fijn om te winnen! Competitie is dan net wel weer een begrip dat bij me hoort. Maar het allerleukste aan deze hackathon was niet het winnen, nee, dat was het samen keihard werken aan een oplossing voor een heel reëel gezondheidszorg probleem. De sfeer, de energie, het gevoel dat iedereen gelijk is en iedereen een goed idee kan inbrengen. Het doorgaan tot ‘s avonds laat omdat het af moet, het elkaar oppeppen voor de pitch voor de jury. Deze hele hackathon gaf me zo’n energie! Dit had ik nog nooit meegemaakt. En dat je dan ook nog in zo’n korte tijd zulke waardevolle oplossingen kunt bedenken, ook dat had ik ook nog nooit meegemaakt.

Toen ik me dus naderhand als kersverse fan van het concept “hackathon”, nog eens de vraag stelde: “Hoe vinden partijen elkaar en hoe gaan ze dan samen die oplossingen creëren?” lag het antwoord voor de hand. We organiseren een externe hackathon voor iedereen die denkt een oplossing te kunnen hebben voor de uitdagingen in de zorg.

Hacking Healthcare

Zie hier de geboorte van ‘Hacking Healthcare; co-create the future of healthcare’. Onze eerste externe hackathon die op 7 en 8 april plaats zal vinden in B.Amsterdam.

We gaan focussen op drie thema’s, te weten het optimaliseren van zorgpaden, augmented reality in de zorg en herlocatie van zorg door middel van e-health. En het winnende concept wordt realiteit, want doorontwikkeling van je concept is wat er te winnen valt.

Uitdaging

Ik daag je uit om hier bij te zijn. Je hoeft niet technisch te zijn en je hoeft geen marathons te kunnen lopen. Je hoeft zelfs niet competitief te zijn. Je hoeft alleen maar een passie voor de gezondheidszorg te hebben en overtuigd te zijn dat je echte oplossingen samen vindt. Ik daag je uit, maar ik waarschuw je ook: deelname aan één hackathon bestaat niet, want na die eerste ben je een fan!

Jannie van den Broek,Value Team Lead bij Amgen

Van den Broek blogt op persoonlijke titel. Haar blog is geen weergave van Amgen’s opvatting of strategie.

Jannie van den Broek_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top