BLOG

Iedereen een PGB

Wat zou er gebeuren als we vraagsturing echt serieus nemen? Een gedachtenexperiment.

Alle klanten in de care én de WMO krijgen uit principe een persoonsgebonden budget, digitaal aan te vragen en steekproefsgewijs te verifiëren. Geen pseudo-markt via persoonsvolgende budgetten, want dan steken instellingen hun energie niet in de klant maar in de onderlinge strijd om de poet. PGB-houders zijn echte rentmeesters, halen het onderste uit de kan en gaan zeer creatief om met allerlei zorgalternatieven, waar instellingen zelf blijven hangen in traditionele oplossingen. Het PGB wordt zelden overschreden en de kwaliteit van zorg én leven is meestal hoger dan bij zorg in natura. Het PGB is dus een zeer kosteneffectief instrument in de beteugeling van de zorgkosten.

 

Modernisering indicatiestelling

Mensen die een opname in een instelling zoals verpleeghuis aanvragen, vallen we niet meer lastig met indicatiestelling. Wie zoiets uit zichzelf vraagt heeft het echt wel nodig. Indicatiestelling kan verregaand worden geautomatiseerd via interactieve websites waarop de klant zelf zijn hulpvraag specificeert en toetst aan de verstrekkingseisen. Eventueel kan de huisarts of een andere gecertificeerde hulpverlener digitaal een indicatie aanvragen. Via een digitale beslisboom wordt zo’n driekwart van alle aanvragen meteen afgehandeld. Steekproefsgewijze controle door het CIZ-nieuw-stijl houdt iedereen scherp. Verder beperkt het CIZ zich tot de ingewikkelde gevallen waarin ook een huisbezoek en raadpleging van experts nodig is om tot een goed oordeel te komen.

Internetveiling van zorgvragen

De PGB-houders brengen hun vraag op de markt via virtuele zorgveilingen, gewoon per GSM of via inkooporganisaties, want bundeling geeft inkoopmacht. De aanbieders op die veiling zijn niet de zorginstellingen, maar de professionals zelf. Het maakt niet uit waar die werken, in een zorginstelling, een maatschap, of als kleine zelfstandige, zolang ze maar gecertificeerd zijn. Als die professionals zelf ondersteuning (=management) nodig hebben, hebben zij daarvoor een eigen virtuele markt en betalen dat uit de PGB’s die ze bij klanten hebben gecollecteerd voor hun dienstverlening. Het management moet zich weer echt waarmaken richting professionals, ook hier vraagsturing!

Bemiddeling als vraagondersteuning

Als iemand zijn inkooprol niet aan kan, kan uit het PGB een casebemiddelaar of makelaar worden ingehuurd. Er zijn al heel wat bemiddelingsbureaus actief, daar is nog wel een kwaliteitsslag nodig, maar dat corrigeert zichzelf in onze open internetwereld. Overigens valt macro-economisch gezien de schade van een enkel misbruikgeval bij de PGB-houder zelf of een bemiddelingsbureau in het niet tegen de hoge systeemkosten van georganiseerd wantrouwen van indicatiestelling, zorgkantoor, inspectie, toezicht e.d. Een toelatingseis voor bemiddelingsbureaus wordt natuurlijk dat de raden van toezicht vooral uit cliënten bestaan.
Denkt u mee in dit gedachtenexperiment?!

Robbert Huijsman

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Paap

6 januari 2009

Stipter (voorheen Zorgveiling.nl) is er klaar voor. Met 150.000 uitgevoerde veilingen hebben we ruime ervaring op dit gebied. We kunnen morgen beginnen voor PGB-ers.

Belangstellenden w.o. Per Saldo, groepen van PGB-ers en bemiddelingsburo's zijn bij deze van harte uitgenodigd voor een vrijblijvende presentatie.

Het gebruik van het systeem is gratis voor PGB houders en/of hun bemiddelaars.www. stipter.nlJohn Paap, directeur

john.paap@stipter.nl

Friso Teerink

8 januari 2009

Hallo Robbert,Helemaal mee eens. Hield dit pleidooi al in september 2004 in mijn column Eigenwijs in VDZ Magazine.

Het aantal PGB-houders is inmiddels boven de 105.000 alleen in de ASWBZ. In 2008 zijn meer dan 40.000 budgethouders uitgestroomd naar de WMO. Deze PGB-houders gaan in 2009 naar verwachting 2,2 miljard euro omzetten. De PGB-markt is daardoor ëén van de snelstgroeiende markten in onze economie. Het is hoogwaardige werkgelegenheid, met veel ondernemerschap, hoezo crisis.

John veel succes met de veiling. Wellicht tot ziens.Groet, Friso

Top