BLOG

Niet 'meer met minder', maar 'anders met meer'

Onwennig, nieuwsgierig en met enige terughoudendheid schoven ze aan. Elf vertegenwoordigers van verpleegorganisaties die volgens onderzoeksbureau Dageraad het kwaliteitskader van Zorginstituut Nederland al dicht naderen. Op uitnodiging van de NZa kwamen ze begin maart bijeen om hun visie te delen op goede zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland.

Een memorabele avond waar we met elkaar een nieuw, dynamisch proces zijn gestart. Een proces dat nodig is om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren. Na het kwaliteitskader van Zorginstituut Nederland en het bijbehorende normenkader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) berekend hoeveel geld er nodig is om tot betere zorg te komen. Uit gesprekken met alle betrokkenen blijkt al snel dat er geld bij moet, maar hoeveel?

Gerichte inzet

De verschillen tussen verpleeghuizen blijken erg groot. Met dezelfde middelen boeken verpleeghuizen verschillende resultaten. Waar de één het kwaliteitskader bijna raakt, staat een ander er nog ver vanaf. Uit ons onderzoek blijkt de crux te liggen in de bedrijfsvoering en de inzet van personeel. Goede verpleeghuizen geven meer geld uit aan directe zorg en zetten hun personeel gerichter in.

Investeren

Zo maar geld geven zal daarom geen zoden aan de dijk zetten. Het is niet meer met minder, maar anders met meer: meer inzetten op handen aan het bed en daar de bedrijfsvoering op inrichten. Want gratis geld bestaat niet. Verpleeghuizen moeten serieus aan de slag en investeren in de deskundigheid van hun personeel. Verzorgenden en verpleegkundigen staan elke dag klaar voor hun bewoners. Zij moeten gesteund worden door goede bijscholingsmogelijkheden en vaste contracten. Zodat zij hun bewoners kennen en hen de zorg kunnen geven die ze nodig hebben. Alleen dan zal een extra investering leiden tot betere zorg.

Energie

Geen verpleeghuis is hetzelfde en de NZa realiseert zich dat het om maatwerk gaat. Maar we zien ook dat er veel goede voorbeelden zijn en daar kunnen anderen hun voordeel mee doen. We kunnen elkaar helpen om voor elke situatie tot een passende oplossing te komen. Steeds meer goede verpleeghuizen sluiten zich bij de NZa aan om hun kennis te delen. Zo bundelen we de krachten tot een dynamisch proces van ontwikkelingen en verbeteringen in de sector. Er is die memorabele avond in maart energie losgemaakt. Energie die we inzetten met één doel: betere zorg voor de bewoner.

Marian Kaljouw,
voorzitter raad van bestuur NZa

Marian Kaljouw_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

4 april 2017

Mooi. Steeds meer verpleeghuizen sluiten zich aan bij de NZa om de kennis te delen. Medewerkers doen dit (steeds meer)bij Andere handen community. Ook dat is meer door anders, op verschillende fronten kennis delen en ontwikkelen. Aandacht is nog nodig om die verschillende fronten te verbinden. Met de Expeditie Trots is Andere handen community dit jaar op 40 plaatsen in zorg en het sociaal domein om de kennisdragers van de praktijk bewust te maken van het belang dat ook zij hun kennis actief gaan delen. Hoe kunnen we dit verbinden met de ontwikkeling bij de NZa en de samen lerende organisaties?

Top