HRM

Stel een minister van Werk én Gezondheid aan

Gezondheid, werk en geluk zijn sterk met elkaar verbonden. Wie werkt telt mee. Voor de 1 op de 3 werkende Nederlanders met een chronische aandoening is aan het werk blijven helaas geen vanzelfsprekendheid.

We leven en werken steeds langer. Hierdoor komen meer en meer Nederlanders voor de uitdaging te staan: hoe houd ik het werk vol? Mensen zijn niet of patiënt of werknemer/ZZP’er of mantelzorger, ze zijn het vaak allemaal tegelijk. De overheid zal haar burgers moeten ondersteunen die diverse rollen te kunnen combineren in het dagelijks leven. Dit vraagt om overheidsbeleid waarin de domeinen van zorg en werk beter met elkaar verbonden zijn. Ik doe dan ook dringend een oproep aan het nieuwe kabinet: Stel één Minister van Werk en Gezondheid aan!

1 op de 3 heeft een chronische aandoening

Alleen al in Nederland hebben 5,3 miljoen mensen één of meer chronische ziekten. Dat is maar liefst 32 procent  van de bevolking. Gelukkig zijn velen van hen nog actief op de arbeidsmarkt, maar een groot deel van die chronisch zieken werkt wel minder of helemaal niet meer. 52 procent van de groep met een chronische aandoening wordt belemmerd bij de uitvoering van hun werk. Omdat we steeds langer leven en werken wordt verwacht dat we tegen 2030 ongeveer 7 miljoen mensen met een chronische aandoening hebben. Dat is 40 procent van de bevolking.

Werk en Gezondheid zijn partners

Vorig jaar mei tijdens de EU conferentie van Fit for Work en de SER bespraken werkgevers, werknemers, politici en zorgverleners wat er nodig is om meer mensen met een chronische ziekte aan het werk te houden. Een van de belangrijkste inzichten van die dag is dat het hard nodig is de om de silo’s tussen werk en zorg te doorbreken.

Zoals ook staatssecretaris van Rijn op de conferentie constateerde: "Werk en gezondheid zijn partners. We praten al heel lang over de verbinding die er moet zijn tussen werk en gezondheid en andersom en toch komt het niet van de grond".

Tijd voor actie dus, laten we daad bij woord voegen. Wat Nederland nodig heeft is één minister voor Werk én Gezondheid.

5 Uitdagingen

Zoals ook Jan Raaijmakers, boegbeeld van de Topsector Life Sciences and Health stelt, moeten we het mogelijk maken dat mensen ondanks hun chronische aandoening mee kunnen blijven draaien in de maatschappij. En dat wordt de opdracht van de nieuwe minister van Werk en Gezondheid.

Om burgers hierin te ondersteunen, zal de nieuwe minister samen met werkgevers, zorgverleners en patiënt-werknemers  aan de slag moeten om zorg en werk beter met elkaar te verbinden. Dit vraagt om een nationale aanpak met daarin 5 kernelementen:  

1.    Toegankelijke informatie voor (zelfstandig) werkenden met een chronische aandoening;

2.    Stimulerende prikkels en praktische ondersteuning voor werkgevers om werknemers met een chronische aandoening aan het werk te houden;

3.    Meer aandacht en beloning voor arbeidsparticipatie als behandeldoel in de zorg;

4.    Samenhangend overheidsbeleid gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening;

5.    Betere aansluiting van arbeid-gerelateerde zorg en reguliere zorg

Deze kernpunten zijn uitgewerkt in het Fit for Work Manifest dat we eerder overhandigden aan de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Fit for Work Nederland en de Commissie Werk Gezondheid wenst het alle Nederlanders met een chronische aandoening toe dat er een minister van Werk en Gezondheid komt, zodat werken met een chronische aandoening mogelijk blijft. En uiteraard voorzien we de kersverse minsiter graag van advies. We wensen het nieuw te vormen kabinet veel wijsheid toe en onthoud: werk en gezondheid zijn partners!

Paul Baart

Directeur Centrum Werk Gezondheid en voorzitter Fit for Work

Paul Baart_311

3 Reacties

om een reactie achter te laten

J. Sessink

9 april 2017

Het is afhankelijk welke chronische ziekte of je hebt. Ik heb ook een chronische ziekte en de medicatie was goed. Heb altijd gewerkt, Gelukkig dat ik het kon. Maar er zijn ook chronische ziekten met beperkingen en een vermoeid lichaam, die willen wel heel graag maar hun lichaam laat dat niet toe. Het is steeds inleveren, lichamelijk, financieel en geestelijk. Hoe moeilijk het soms ook is om voorzieningen te kunnen krijgen of aanpassingen.

Emke Meesters- van Biemen

9 april 2017

Dank voor je oproep Paul Baart. In mijn praktijk blijkt dat aan het werk blijven vaak stuit op het ervaren van onbegrip, miscommunicatie, hoge werkdruk, er niet meer bij horen en eigen onzekerheid. Meer aandacht zorgt voor kostenbesparing, welzijn en gezondheid. Zoveel kwaliteit zit thuis op de bank. Met de juiste begeleiding en aandacht wordt iedereen gelukkiger.

Wulf van Loenen

10 april 2017

Ik vind het een beetje kort door de bocht dat mensen zich uitsluitend tevreden zouden kunnen voelen als ze werk hebben omdat je dan pas meetelt. Trouwens; het is nog maar de vraag of er in de toekomst voor iedereen werk blijft, even los van ziekte of beperking, en hoe moet het dan met ons welzijn? Dat je ook meetelt zonder werk, bijvoorbeeld door de invoering van een algemeen basisinkomen.

Top