Finance

Een stapel wensen

Wat denkt u: kan informateur Edith Schippers nog oogcontact hebben met de onderhandelaars van de vier politieke partijen, indien alle rapporten en brieven voor het nieuwe kabinet op haar bureau op een grote stapel worden gelegd? Met hun wensen en adviezen hoe het anders moet in de BV Nederland. Laat ik mij hier beperken tot een aantal verzoeken richting de informateur vanuit de zorg.

De Patiëntenfederatie Nederland benoemt de personeelstekorten in de verpleeghuiszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt dat uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (van Zorginstituut Nederland) 1,3 miljard euro gaat kosten. Het Centraal Planbureau (CPB) meldde eerder dat een bezettingsnorm van twee zorgmedewerkers op een groep van acht bewoners een structurele investering vergt van 3,1 miljard euro.

De Diabetesvereniging Nederland wil patiënten met diabetes hun eigen risico teruggeven. De Patiëntenfederatie wil dat de Tweede Kamer met een initiatiefwet komt om het eigen risico af te schaffen of te verlagen. De artsenfederatie KNMG vindt de wet voltooid leven onwenselijk.

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) pleit in het eigen position paper voor praktijkverkleining. In de eerste lijn (VELO) wordt de nadruk gelegd op substitutie, net als in de Handreiking van de Federatie Medisch Spcialisten met de LHV. De beweging Het Roer Moet Om wenst reparaties en noemt dat een Herstelwet.

Agenda voor de Zorg

In de Agenda voor de Zorg vragen veel partijen met zeven speerpunten te investeren in vernieuwende zorg.
V&VN wenst investeringen in integrale zorg en preventie. De GGZ vindt dat ROM-data niet meer naar de SBG moeten. De Transitie Autoriteit Jeugdzorg benoemt schokkende knelpunten uitvoering Jeugdwet, o.a. liquiditeitsproblemen.

De VGN stelt in haar Monitor Sociaal Domein dat in 43 procent van de gemeenten de tarieven voor Wmo en Jeugdwet niet kostendekkend zijn. De werkgevers van Nederland willen in hun rapport NL Next Level ontschotting en toepassen in de zorg van meer technologie.

Etetera.

Niet te veel geld

Een deel van de wensen kost geld. Maar president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, één van de zes toezichthouders in de zorg, heeft de onderhandelaars en informateur verteld dat hij vindt dat het nieuwe kabinet niet te veel geld moet uitgeven.

Een deel van deze wensen is nieuw. Maar ook een deel van deze wensen zijn het rechtstreekse gevolg van de consequenties van het regeringsbeleid van de afgelopen jaren. En laat nu juist de huidige informateur zes jaar ministerieel verantwoordelijk zijn geweest voor dat beleid. Toch een saillant detail. De uitkomst van het verzilveren van wensen is dan ook nog ongewis.

Anton Maes

Huisarts, z.p.

Anton Maes_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top