BLOG

Klokkenluidersregeling: better safe than sorry

Met interesse heb ik de Zorgbrede Governancecode 2010 gelezen. Deze zelf opgelegde regels van de zorgbestuurders zijn voor de minister steevast een argument om zelf géén regels te stellen, want het maatschappelijk middenveld kan dat prima zelf. Helaas is de salariëring nog niet aangepast zoals wel een meerderheid in de Kamer heeft aangegeven te willen met de motie Kant. Maar wat wel opvalt, is dat er geen leningen verstrekt mogen worden aan bestuurders. Een prima opgenomen regel, al blijft het met het ‘pas toe of leg uit’ principe niet waterdicht, want tja, je zult er maar een bindingspremie van maken, zoals bij AveleijnSDT.

Bescherming rechtspositie

Wat mij ook opviel is dat er een klokkenluidersregeling is opgenomen in de governancecode onder artikel 3.1.5. Hierin staat dat iemand die misstanden meldt beschermd is in zijn rechtspositie zoals in de Wet op de Ondernemingsraden. Het bestuur wijst een functionaris aan die belast is met onregelmatigheden en deze moet dat melden aan het bestuur. Een prima stap, maar ik hoop van harte dat dit niet voor de minister een argument zal zijn om verder zélf niets te regelen.

Fundamentrot

Al meer dan anderhalf jaar vraag ik de minister consequent om een regeling voor klokkenluiders in de zorg. Nog maar veel te vaak hoor ik dat mensen bang zijn om misstanden te melden, omdat je er dan wel eens uit kunt vliegen. Dit is zorgelijk, want het raakt méér dan het betrekken van het uitvoerend personeel bij het werk. Het raakt natuurlijk de kwaliteit, want als je bang bent om te melden, wat gebeurt er dan als er zaken gebeuren die niet kunnen? Het raakt natuurlijk ook de sfeer op het werk, want waar angst heerst, komt fundamentrot om de hoek kijken. En wanneer ergens dit rot is ingekropen, zal een klokkenluidersregeling geen soelaas bieden.

Onafhankelijke instantie

Ik roep de minister op om met een onafhankelijke instantie te komen waar zorgpersoneel kan aankloppen wanneer zij in haar eigen organisatie tegen dichte deuren of intimidatie aanloopt. Deze instantie moet dan snel toetsen of de melding te maken heeft met de kwaliteit van de zorg, met arbo-omstandigheden of met een verziekte werkrelatie. In het eerste geval wordt er een bindende opdracht gegeven aan de IGZ om snel onderzoek te doen, in het tweede geval moet de Arbo-inspectie er op af. In het laatste geval is de vakbond aan zet om tot een oplossing te komen. De onderzoeken duren niet langer dan vier weken en de werknemer is gedurende die tijd beschermd voor ontslag. Blijkt de melding onterecht, dan volgt een sanctie voor de melder. Blijkt de melding gegrond, dan moet de zorginstelling snel verbeteringen doorvoeren en de werknemer behouden.

Aanjagen

In de vele werkbezoeken die ik breng kom ik gelukkig ook vele goede voorbeelden tegen, met tevreden personeel dat geen drempels ondervindt om problemen in het werk, van welke aard dan ook, met leidinggevende of bestuurders te bespreken. Toch zal ik de minister blijven aanjagen om met een onafhankelijke zorgklokkenluidersregeling te komen. Better safe than sorry.

Renske Leijten
Tweede Kamerlid voor de SP

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top