Tech

Zorgaanbieders worden IT-dienstverleners

Populatiebekostiging betekent dat thuiszorgaanbieders veel meer moeten gaan aanbieden dan alleen wijkverpleging. Met online dienstverlening, dataverzameling en -analyse kan exact de juiste zorg worden geleverd.

De inkoop van wijkverpleging voor volgend jaar wordt nu spannend. Zorgverzekeraars gaan gebiedsgericht inkopen, en per gebied wordt de samenstelling van de bevolking maatgevend voor de vergoeding, en niet de geleverde zorg. Deze populatiebekostiging betekent dat thuiszorgaanbieders hun bedrijfsmodel moeten aanpassen: niet meer uurtje-factuurtje, maar exact die zorg leveren die voor de klant een zo goed mogelijke gezondheidsuitkomst heeft.

Inzet wijkverpleegkundigen verandert

In dit nieuwe bekostigingsmodel gaat de thuiszorgaanbieder beloond worden voor preventie, en voor het voorkomen van over- en onderbehandeling. In de thuissituatie betekent dit dat de inzet van wijkverpleegkundigen meer coachend wordt en dat de klant zo veel mogelijk een beroep moet doen op de sociale omgeving en gebruik moet maken van techniek. En dit zonder dat daarbij de gezondheidstoestand dermate verslechtert dat zorg uit de tweede lijn nodig is, want dat kost de verzekeraar geld.

Zorgaanbieders moeten dus een pakket aanbieden met niet alleen wijkverpleging, maar tegelijkertijd ook met diensten en producten die de inzet van de sociale omgeving  maximaliseren en waarbij preventie en aandacht naast traditionele zorghandelingen het vertrekpunt zijn. Een interessante pitch richting zorgverzekeraars!

De Amsterdamse thuiszorgaanbieder Cordaan heeft dit begrepen. In samenwerking met Philips worden bij alleenstaande ouderen met beginnende dementie sensoren in huis geplaatst. Door de bewegingen van de cliënt over langere tijd vast te leggen en te analyseren worden subtiele afwijkingen opgemerkt die kunnen duiden op een onderliggend probleem.

Benut de kracht van de groep met social media

Dit is een goede eerste stap, maar er kan en moet veel meer gebeuren. Wijkverpleegkundigen die de sociale omgeving van de klant mobiliseren en daarmee actief samenwerken maken hun ureninzet effectiever. Via op de praktijk van de wijkverpleging toegesneden social media kan de kracht van zo’n groep maximaal worden benut.

Op die manier kunnen ook individuele waarnemingen over bijvoorbeeld het gedrag of welbevinden van een klant worden gebundeld en geanalyseerd. Met behulp van predictive analytics kan er dan op tijd een signaal naar een behandelaar gaan waardoor een crisis wordt voorkomen.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van een laagdrempelige en kostenbesparende toepassing van diensten die buiten de zorgexpertise van de aanbieder vallen, maar die wel bijdragen aan zijn bedrijfsresultaat – en nog belangrijker: aan een goede gezondheidsuitkomst voor de klant.

Durf te experimenteren!

Zorgaanbieders zijn steengoed in het leveren van fysieke zorg, maar die vorm van zorg wordt binnenkort slechts één onderdeel van het dienstenpakket. IT-diensten ondersteunen de klant en met behulp van dataverzameling en -analyse wordt zorg op maat geleverd. Daarom moeten zorgaanbieders de komende tijd de blik naar buiten richten en openstaan voor frisse, nieuwe ideeën.

Ze moeten durven experimenteren, voorzichtigheid mag (online) innovatie niet meer in de weg staan!

En zorgverzekeraars moeten daarvoor de (financiële) ruimte bieden. Zo kan de wijkverpleging weer toekomstbestendig worden.

Ernst Steffen en Eric Spee

Zelfstandig adviseurs in de zorgsector

steffenspee_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top