BLOG

Om e-health voorbij pilot te krijgen moeten we samenwerken

Cliënten hebben recht op innovatie. Als we echt innovatief willen zijn, moeten we ook het lef hebben om open te innoveren.

In haar blog schrijft Nictiz-voorzitter Lies van Gennip dat Nederland bruist van de nieuwe e-health-toepassingen. Niet alleen de industrie, maar ook veel jonge innovatoren én zorgprofessionals zijn volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen op het gebied van e-health. Helaas crasht het merendeel na de pilotfase, aldus van Gennip. Zij pleit er daarom voor om met name patiënten als beoogd gebruiker beter én in een eerder stadium bij e-health-toepassingen te betrekken.

Samenwerken

Om technologische innovaties ook daadwerkelijk door te voeren, moeten we in de zorgsector veel nauwer met elkaar samenwerken. We zijn er als zorgsector erg goed in om het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Zo worden er talloze experimenten uitgevoerd met producten maar leren we nog onvoldoende van elkaar.

Ondanks de hoeveelheid data afkomstig van de verschillende pilots, is de kennis die hieruit voortkomt erg gefragmenteerd. Daardoor zijn we onvoldoende op de hoogte van de effecten van technologie op bepaalde doelgroepen. Die kennis is echter wel nodig om vervolgstappen te zetten.

Er is meer praktische bewijsvoering nodig om e-health op te schalen en te integreren in de processen en diensten. Er bestaan wel samenwerkingsverbanden tussen organisaties die zich hiermee bezighouden maar in de praktijk blijkt vaak dat, ondanks alle goede intenties, deze logge samenwerkingsconstructies innovaties eerder vertragen dan versnellen.

Financiële drempel

Een belemmering én drempel vormen de financiële middelen die nodig zijn om als zorginstelling een product in te kopen van een bedrijf/start-up. Het is niet voor iedere zorginstelling mogelijk om financiën vrij te maken om producten in te kopen en interne capaciteit vrij te maken om innovaties binnen de organisatie te organiseren en begeleiden.

Ik weet echter uit ervaring dat wanneer medewerkers en cliënten de mogelijkheid hebben om het product 'gratis' te proberen, zij vaak ook tot aanschaf van het product overgaan. Dit haalt daarmee een drempel weg. Aan de andere kant kost het bedrijven ontzettend veel tijd om met iedere zorginstelling aparte afspraken te maken over pilots. Ook komen zij niet altijd zomaar 'binnen' bij zorginstellingen. Dit is met name voor start-ups een probleem, terwijl zij juist tijdens de ontwikkeling van hun producten dicht tegen de eindgebruiker aan moet zitten om technology push te voorkomen.

Wildgroei

Daarnaast zijn er zo veel e-health-gerelateerde producten op de markt dat het onmogelijk is geworden om overzicht te hebben welke producten er voor welke doelgroepen zijn, laat staan wat de praktische (of wetenschappelijke) bewijsvoering is voor het product. Er is behoefte aan een duidelijk overzicht, waar ook in staat wat het product doet voor welke doelgroep (testresultaten). Tot slot is het erg kostbaar om allerlei technologieën in huis te halen, omdat deze snel verouderen door het exponentiële karakter van innovatieve technologieën.

Kortom, er moet een accelerator komen die het ecosysteem tussen zorginstellingen en bedrijven met innovatieve producten faciliteert en stimuleert. Om pilotoverstijgend te kunnen zijn, moeten de kaders tussen organisaties drastisch omlaag.

Sanneke Langendoen

Innovatiemanager bij Pluryn

Sanneke Langendoen_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Leon

18 april 2017

Volledig eens dat samenwerking cruciaal is en we binnen de zorg veel te vaak op onze 'eigen postzegel' innoveren.
Overigens denk ik dat de meest kritieke succesfactor mbt innovatie niet de technologie is maar het verandervermogen van de organisatie om anders te denken en te gaan werken.

E.Kriek

19 april 2017

Ik denk dat de meest kritieke succesfactor mbt innovatie is: de toegevoegde waarde voor de patient. Het moet bestaande problemen ( helpen) oplossen.
Niets meer en niets minder.
Innovatie is een middel, en geen doel.
En betere zorg, dat is het doel.

Top