Finance

Verdeel budget over volle breedte van de langdurige zorg

Meer goed gekwalificeerd personeel is nodig, maar dan moeten ze er wel zijn. Dat betekent aandacht voor het imago van de ouderenzorg zodat het weer leuk is om daarin te werken.

In zijn column in het AD (9 april j.l.) geeft Hugo Borst een beeldende beschrijving hoe de zorg en activiteiten met de komst van een nieuwe bestuurder zeer zijn verbeterd. Hij is blij met de aanwezigheid van een aantal stagiaires die tijd hebben om met de bewoners leuke dingen te doen. De bewoners zijn blij en de sfeer is verbeterd.

ANBO is heel blij met dit inkijkje: het versterkt onze visie dat goede zorg geleverd kan worden binnen de huidige budgetten voor verpleeghuizen. Goede zorg en aandacht voor het welbevinden hangt af namelijk af van bestuurders die een nauwe band hebben met de professionals op de werkvloer. Professionals die weer een goede samenwerking hebben met de familie van de bewoners die, in onze optiek, overigens primair verantwoordelijk zijn voor het stukje welzijn van bewoners.

Drieslag

De drieslag bestuurder, professional en familie is cruciaal om te zorgen dat het welbevinden van de bewoners voorop komt te staan. Dat lukt inderdaad nog niet overal even goed. Voor een groot deel komt dit omdat met het overheidsbeleid van langer zelfstandig thuis wonen, we te maken hebben gekregen met een instroom van bewoners in de verpleeghuizen die meer complexe zorg vragen. En dat is soms zoeken om dit zo goed mogelijk te leveren. Maar dat heeft alles te maken met visie, gedrag en betrokkenheid bij mensen, niet met geld. Daar waar de zorg echt blijvend ondermaats is moet worden ingegrepen en hoeft er zeker niet nog eens extra geld naar toe.

Budget slim verdelen

De maatregel van de demissionair staatssecretaris van VWS om nu alleen extra middelen naar de verpleeghuizen te laten gaan staat haaks op het eigen overheidsbeleid. Nog veel erger: het ondermijnt het huidige beleid.

De thuiszorg loopt nu al tegen een te kort aan van 145 miljoen euro. Willen we nu dat deze organisaties omvallen of dat er cliëntenstops gaan komen? Ik denk het niet. We willen dat de middelen daar terecht komen waar ze nodig zijn. Dat betekent een goede verdeling tussen investering in kwaliteit en investering in volume.

Beide zijn nodig. Het budget moet slim verdeeld worden en over de volle breedte van de langdurige zorg worden besteed. Maar we moeten breder kijken!

Imago

Meer goed gekwalificeerd personeel is nodig, maar dan moeten ze er wel zijn. Dat betekent aandacht voor het imago van de ouderenzorg zodat het weer leuk is om daarin te werken. Investering in de opleidingen zodat de studenten begeleid worden naar het werken in de ouderenzorg en kunnen ontdekken hoe veel voldoening dit geeft.

Begrip en inzicht zijn voorwaarden in de veranderende omstandigheden en verlangens van bewoners met complexe problematiek. Dat vereist een heel ander soort maatregelen dan maar plat geld naar de verpleeghuizen te laten gaan. En gelukkig beschrijft Borst dat vandaag ook.

Liane den Haan

Algemeen directeur ANBO

Liane den Haan_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top