BLOG

Suggesties voor de komende kabinetsformatie

Als u in de afgelopen weken met uw auto de stad Utrecht inreed, zal het u niet ontgaan zijn.  Knipperende teksten op borden: 'Beperkt strooibeleid!' De eerste pogingen gemeenten aansprakelijk te stellen voor ongemak als opgelopen botbreuken hadden geen succes. Misschien wetenschappelijker aanpakken? Er moet toch een causaal verband zijn aan te brengen tussen enerzijds bespaarde kosten op zout en sneeuwschuivers en anderzijds de enorm toegenomen zorg- en maatschappelijke kosten van de tienduizenden valpartijen?

Al dit gekwakkel is een slecht voorteken voor het politieke jaar waarin we zitten. Iedere ochtend snel ik mij naar teletekst of Nu.nl om te lezen of Balkenende IV nog in het zadel zit. Tot het moment van schrijven van deze blog in ieder geval wel.

Kwakkelen

De vrees is dat het qua beleid en aanpak kwakkelen blijft. De uitvoering van de AWBZ zou een zaak gaan worden van verzekeraars, cliënten en aanbieders. Uitgesteld, begrijp ik. Besluiten over de vergoedingen voor de kapitaallasten in de zorg: besluit uitgesteld tot de laatste zitting van het kabinet voor de zomer (wel van dit jaar). Herziening van onevenwichtigheden in zorgzwaartepakketten (tussen lage en hoge ZZP's): een jaar uitgesteld. En of het kabinet ferm doorpakt bij de heroverwegingen is maar zeer de vraag. Op mijn persoonlijke punten - dat we de hypotheekrenteaftrek best kunnen aanpakken en het met veel minder straaljagers kunnen doen - verwacht ik dat al helemaal niet meer.

Suggesties

Dan nu maar vast twee suggesties voor de komende kabinetsformatie. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.

1. Zorg ervoor dat van iedere euro AWBZ-premie er zoveel mogelijk in de zorg aan cliënten zèlf besteed wordt. De VGN doet daar samen met Ecorys onderzoek naar; de effectiviteit van de keten waar deze euro doorheen gaat is ondoorzichtig. Een woud van ZBO's (Zelfstandige Bestuursorganen) en andere instellingen slurpt een substantieel onderdeel van iedere euro op. En dan hebben we ook de effectiviteit in onze eigen zorginstellingen nog te beoordelen. De uitkomsten zullen we over een aantal maanden graag met u en de kabinets(in)formateur delen.

2. Zowel in het jeugdbeleid als in het algemeen maatschappelijke ondersteunende werk (via de Wmo) hebben we te maken met provincies en gemeenten. Los van financierings- en domeindiscussies zit de schaalgrootte van 12 provincies en 431 gemeenten ons in de weg. En ik vermoed niet alleen op het punt van de zorg. We hanteren nog altijd een basisinrichting die we medio de 19e eeuw invoerden. Het is inmiddels 2010. Vijftig regio's (van twee lagen naar één en een behoorlijke schaalgrootte) met op de achtergond één centrale overheid, dat lijkt me typisch iets om in de komende formatie te regelen. Ik hoor u brommen, eerst de inhoud dan de vorm. Maar dacht u echt dat we het eerst op inhoud eens worden...?
 
Suggesties die wat mij betreft uitgaan van een kritische instelling, maar die ook uitdagen. Wie volgt?
 
 
Hans Bruning
Directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top