BLOG

De vrijblijvendheid voorbij! Ook in de praktijk

‘De vrijblijvendheid voorbij’ is de titel van het inspectierapport over de Staat van de Gezondheidszorg 2009. Een rapport waarin de IGZ een aantal aanbevelingen doet over de rollen en de verantwoordelijkheden van de diverse partijen in een instelling als het gaat om het realiseren van gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg.

Kort door de bocht geformuleerd  komt het erop neer dat de IGZ vindt dat zorgprofessionals op operationeel niveau verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en veiligheid, elkaar aanspreken hierop en verantwoording aan hun bestuur hierover afleggen. Dat veiligheid en kwaliteit een kerntaak is van de raad van bestuur en dat ze dit moeten stimuleren en het goede voorbeeld geven en dat toezichthouders veiligheid en kwaliteit moeten bewaken en ook verantwoording aan de omgeving hierover moeten afleggen.

Kwaliteit op de agenda

Na amper twee weken meegedraaid te hebben in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) krijg ik –gelukkig- inderdaad de indruk dat de vrijblijvendheid voorbij is. In elk geval als ik kijk naar de agenda van de afgelopen twee weken. Het is opvallend om te constateren hoe vaak het onderwerp veiligheid en kwaliteit ter sprake is gekomen. Zo begon het dinsdag met de vergadering van de raad van bestuur waarin kwaliteit en veiligheid inderdaad standaard een ‘kopje’op de agenda is, waaronder  bijvoorbeeld IGZ –rapporten en klachtenbrieven  besproken werden.

Informatievoorziening en bejegening

Verder nam ik die week deel aan een vergadering met twee externe onderzoekers –dokters die voorheen in het JBZ werkzaam waren- die met behulp van de SIRE-methode onderzoek doen in geval van calamiteiten in het JBZ. Diezelfde avond was er een vergadering  met de cliëntenraad, die de raad van bestuur confronteerde met een aantal uitspraken van patiënten over enkele aspecten uit de zorgverlening waarover zij ontevreden zijn. Hierbij ging het vooral om ontevredenheid over de informatievoorziening en de bejegening. Op donderdag was er overleg met het bestuur van de medische staf. Het bestuur presenteerde hier een plan hoe vanuit de staf de komende twee jaar meters gemaakt kunnen worden, vooral op het gebied van het versterken van een veiligheidscultuur.

Passie voor veiligheid

Op vrijdag was er een landelijk symposium in Den Bosch over veiligheid waar mijn collega Willy Spaan een presentatie hield over hoe het JBZ ervoor staat met de implementatie van patiëntveiligheid. Hij lichtte hier ondermeer toe hoe twee jaar geleden een zeer kritisch IGZ-rapport over de OK aanleiding was tot een geslaagd verbeterprogramma “OK op orde”. Geen twijfel dat kwaliteit en veiligheid een passie is van de voorzitter van de raad van bestuur. En tot slot heb ik in de tweede week een bijeenkomst gehad met de kwaliteitscommissie van de raad van toezicht waarin bijvoorbeeld een discussie plaatsvond over een quality boardletter.

Aandacht en bewustwording

Kortom, als het gaat om aandacht in de agenda’s voor kwaliteit en veiligheid dan heb ik die al direct in deze twee weken aangetroffen. En dan ook  op de agenda’s van alle betrokken partijen. Het besef lijkt er dus wel degelijk te zijn en ook de drive om er wat aan te doen! Dat is zeer bemoedigend om te merken! Want het begint met aandacht en bewustwording en de wil om het te verbeteren.

Kwaliteitscirkel

Is het dan allemaal koek en ei? Want papier is geduldig zult u zeggen. Nee, natuurlijk niet! Kijkend naar de kwaliteitscirkel valt me op dat in het JBZ de  ‘plan’ en ‘do’ behoorlijk ontwikkeld zijn. Bij de ‘check’ en ‘act’ constateer ik dat er nog wel wat gaten vallen. Gelukkig, er is hier wat te doen voor me….

Gita Gallé
Raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

1 Reacties

om een reactie achter te laten

FGo

18 februari 2010

Dag Gita,Om de IGZ, en jou wellicht ook nog, gerust te stellen. In vele ziekenhuizen verschijnt met grote regelmaat het onderwerp veiligheid en kwaliteit op de agenda van de bestuurder. Je zou dat door de stampij van de IGZ zo nu en dan niet zeggen, maar echt het is waar.Maar het blijft allemaal mensenwerk.En voor jou. De plannen en de uitvoeringsfase bereikt je meestal wel wel. Maar om het ook goed te controleren en verbeteringen aan te brengen geeft wel eens wat problemen.Groet

Top