BLOG

VBHC en integrale zorg: zo pak je dat aan

Veel projecten voor integrale zorg of populatiemanagement lopen forse vertraging op door gebrek aan overzicht, structuur, tegenstrijdige belangen en geen inzicht in financiële stromen. Hoe creëer je nou snel vertrouwen en zorgvuldige implementatie van de juiste interventie?

Vertrouwen

De eerste stap is het creëren van onderling vertrouwen en delen van gemeenschappelijke waarden en belangen en voorwaarden voor samenwerking, ofwel shared values. Hierbij horen een aantal tools zoals de thermometer 'onderling vertrouwen' en de stakeholderanalyse waardoor  de shared values gemeten en in beeld gebracht kunnen worden.

Een volgende belangrijke stap is het centraal stellen van patiënt, ofwel patient centered care. Zet de wensen van de patiënt centraal en zijn sociale netwerk, stimuleer hem betrokken te zijn  bij de behandeling en zorg, empower hem en neem gezamenlijk beslissingen. Tools voor shared decision making, patient empowerment en patient centered care horen hier bij.

Standaarden

Vervolgens moet het zorgpad of de zorgketen inzichtelijk worden gemaakt, van preventie tot curatie/care. Daarbij moet zo veel mogelijk worden behandeld mogelijk op integrale standaarden en protocollen (evidence based). Tools om risico’s in te schatten horen hier ook bij.

Betrek de patiënt in het definiëren wat kwaliteit van zorg is en probeer deze zo uniform mogelijk te meten door de patiënt te volgen en te omschrijven in termen van uitkomsten en relateer kosten of geïnvesteerde tijd eraan.
Toon lef en durf, ondernemerschap en laat het team beslissingen nemen als zelf organiserend team en creëer als leider randvoorwaarden zodat het team optimaal zelf beslissingen kan nemen.

Financiering en ICT

Bij value based healthcare hoort een integrale financiering. Maak dus zorgbudgetten voor de keten en corrigeer ze voor patiëntkenmerken. Bij integrale zorg projecten is het essentieel dat er in een vroeg stadium wordt berekend wat het ketenbudget is en wat de bijbehorende kosten zijn van de geleverde zorg. Deze vergelijking levert alle partijen inzicht in de financiële ruimte en welke onderdelen van het financiële instrumentarium moeten worden ingezet.

Tot slot is een goede ICT-infrastructuur onmisbaar bij de implementatie van waarde-gedreven zorg, zowel voor het meten van de uitkomsten als voor het volgen van de patiënt in de nieuwe customer journey. 

Evelien van der Vinne

Zelfstandig Strategisch Adviseur/Onderzoeker Integrated Care and Finance VBHC

Evelien van der Vinne_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top