BLOG

Radicale vernieuwing in de zorg is noodzakelijk

Om liefdevolle, toegankelijke én betaalbare zorg mogelijk te houden, moet de langdurige zorg radicaal vernieuwd worden. LOC Zeggenschap in zorg heeft dat in een brief aan informateur Tjeenk Willink geschreven. De afgelopen decennia zijn regels, richtlijnen en protocollen belangrijker zijn geworden dan de relatie tussen degene die zorg nodig heeft, de naasten en de zorgverlener.

Anders organiseren

Met de overdaad aan regels, richtlijn en protocollen is de menselijke maat in de zorg volledig uit het oog verloren. Waar zorgverleners gemotiveerd en met passie beginnen aan een opleiding als verzorgende, verpleegkundige of behandelaar, worden zij geconditioneerd in het afvinken van lijsten om zo te voldoen aan normen. Eisen die bestaan voor (medicatie)veiligheid, hygiëne en basiszorg. Zodat zorgorganisaties dit kunnen verantwoorden naar financiers.
 
De zorg lijkt zo steeds meer op een bedrijf, maar het gaat hier niet om cijfers. In de zorg gaat het om mensen en zo moeten ze ook benaderd worden. Daarom vraagt LOC om een radicale vernieuwing: de zorg organiseren vanuit de relatie tussen degene die zorg nodig heeft, de naasten en de zorgverlener. Alle bestaande regelgeving is ondergeschikt aan die relatie en moet vooral helpend zijn om goede zorg te kunnen geven.

Zoveel mogelijk je eigen leven leiden

We moeten kijken naar wat iemand nodig heeft om zoveel mogelijk zijn eigen leven te kunnen leiden en wat voor diegene van waarde is. Dat noemen wij waarde-volle zorg. Het afvinken van allerlei normen draagt daar niet echt aan bij.

Het gevolg kan zijn dat allerlei landelijke - maar ook interne - regelgeving voor zorgorganisaties overbodig blijkt te zijn en de financiering grondig op de schop moet. Omdat er per individu wordt gekeken welke regels en hoeveel geld er nodig is. Dan is er ook echt sprake van maatwerk.

Goede voorbeelden beschikbaar

Er zijn al verschillende zorgorganisaties bezig om deze manier van organiseren te realiseren. Dit doen zij binnen de beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Hierin kijken bewoners, naasten, medewerkers, managers en bestuurders samen naar nieuwe vormen van organiseren. Passend bij de unieke situatie waar zij zich in bevinden. Zij onderzoeken zelfs of hun organisatie wel passend is binnen deze radicale vernieuwing. Niet het systeem, maar de mens staat centraal.
 
Joep Bartholomeus

Coördinator LOC Zeggenschap in zorg

Joep Bartholomeus_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top