BLOG

Dubbelzonnig

Dubbelzonnig

Geen assistent zo populair als de afwezigheidsassistent. Zeker op dit moment is het weer helemaal raak. Je kunt haast geen mail versturen of daar meldt hij zich alweer met een nieuwe briljante tekst. Maar daar hebben we het zo nog over!

Het mag duidelijk zijn, de vakantietijd is aangebroken. We ruimen op, we sluiten af, we zwaaien nog een keer – en we gaan er vandoor. Waarschijnlijk richting de zon. De hele zon en niets dan de zon, zo waarlijk helpe ons de Koperen Ploert.

Schrikbarende ontwikkeling

De dames en heren politici zijn er, moe van het politiseren, ook helemaal aan toe. Ze vieren het begin van hun reces met de traditionele barbeque op het Plein. Wij zijn er ook! We gaan ze uitzwaaien en geven ze iets mee, een dubbelzonnige boodschap: "Geniet van de zon, onze oer-energiebron. Maar bedenk ook dat diezelfde zon alles te maken heeft met de meest voorkomende vorm van kanker. Alleen al vorig jaar kregen 55 duizend mensen het te horen: u heeft huidkanker."

Het gaat niet goed in Nederland. Alle soorten huidkanker nemen sterk toe. Van in totaal 15 duizend diagnoses per jaar eind vorige eeuw tot 55 duizend nu.  Als je kijkt naar het aantal nieuwe gevallen van melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, staan we in Europa op nummer twee.

Laten we dat gewoon gebeuren? We weten dat zonverbranding, door UV-straling, de belangrijkste oorzaak is voor huidkanker. We hebben het laten onderzoeken: negentig procent van de Nederlanders is hiermee bekend. Wat doen we met die kennis? Nemen we onszelf wel serieus?

Plein-petje

Ik ben trouwens al op vakantie geweest. We hebben onze dochter bezocht in Nieuw-Zeeland en daar enkele weken rondgetoerd. Prachtig land, fantastische ervaring! Toch had ik ook toen die KWF-bril op. Het viel me op hoeveel bewuster men daar omgaat met het risico van verbranding van de huid, vooral ook voor de jeugd.

Het is waar, de zon is in die regio überhaupt een bigger issue. Door de geografische ligging en het gat in de ozonlaag is de UV-straling vele procenten sterker. De risicofactor is dus groter en allicht motiveert dat. Maar essentieel is: men doet iets met de kennis die men heeft. Zo dragen kinderen die in de pauze buiten gaan spelen verplicht een petje. Overal is zonnebrandcrème beschikbaar, ook het eigen merk van de Nieuw-Zeelandse KWF.

Be Sunsmart is de boodschap, vertaald in een paar duidelijke do’s:

- Slip on a shirt
- Slip into the shade
- Slop on sunscreen (at least 30+)
- Slap on a hat
- Wrap on sunglasses

Preventie en politieke wil

Het is de politiek die hier het verschil maakt. We kennen Nieuw-Zeeland, maar ook Australië, als landen die actief durven inzetten op het beperken van de risico’s voor de volksgezondheid. Dat zie je rondom roken (pakje 23 dollar) en je ziet het hier: met het plein-petje als simpel voorbeeld!

Politieke wil, daar gaat het om. Durf als overheid keuzes te maken, echt te kiezen voor een gezonde en vitale samenleving en de maatregelen te nemen die daarvoor nodig zijn. Daarvoor zijn we aanwezig op het Plein in Den Haag. En hebben we het over huidkanker. Een groot en groeiend probleem dat vraagt om een meer actieve inzet op preventie.

Laten we nadenken over zinvolle maatregelen. Neem het plein-petje als lichtend voorbeeld. Laten we, om te beginnen, onze kinderen zonbescherming bieden door het faciliteren van schaduwplekken en zonnebrandcrème.

Hoe dan ook, preventie begint met voorlichting. Maak mensen meer bewust van huidwaarde en zonkracht. Wijs op de risico’s van verbranding, niet alleen bij overmatig zonnen, maar ook terloops op het stadsterras of op zaterdag langs de lijn. Benadruk het belang van zonbescherming. Kom vóór de zomer van 2018 met een Nederlandse SunSmart campagne!

Ondertussen doen we als KWF wat in ons vermogen ligt om bewustwording en kennis te vergroten. De boodschap is eenvoudig: Smeren, kleren, weren! U kunt ons helpen om die boodschap te verspreiden. Als u uw afwezigheidsassistent aanzet en uw hele netwerk de groeten doet, dan zou een tekstje als dit al enorm helpen:

Vakantietijd: iedereen veel plezier en volop zon! En niet vergeten: Smeren, kleren, weren! Kijk even op de site van KWF.

Michel Rudolphie

Algemeen directeur KWF Kankerbestrijding

rudolphie

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top