BLOG

Geachte onderhandelaars

U zit deze dagen, weken, zo niet maanden in de Stadhouderskamer om met elkaar een akkoord te bereiken over de uitdagingen waar Nederland in de komende jaren voor staat. En die zijn er genoeg! Een enorme opgave. Wellicht bouwt u op VWS-gebied graag voort op bestaande fundamenten, waaronder het zorgakkoord en de inspanningen voor de verpleeghuiszorg.

Maar na de berichtgeving van het RIVM vorige week is het in ieder geval weer zonneklaar dat er een enorme uitdaging ligt waarop absoluut een antwoord van uw partijen nodig is. In 2040 veroorzaakt dementie de meeste ziektelast in Nederland en is dan de belangrijkste doodsoorzaak. Als de huidige ontwikkelingen doorzetten, overlijden 40 duizend mensen aan deze hersenaandoening, tegenover 14 duizend in 2015, zo voorspelt het RIVM in het onlangs verschenen Trendscenario. Een schrikbarende ontwikkeling die eerdere vermoedens over de toekomstige omvang en ernst van de ziekte dementie overstijgen.

Actiestand

Op basis van de nieuwe RIVM-cijfers kunt u een aantal dingen doen. Zo kunt u erop hopen dat ontwikkelingen in de wetenschap voor een snelle oplossing zorgen. U kunt ook op zoek gaan naar onderzoeken die de door het RIVM geschetste trend mogelijk tegenspreken. En ook kunt u stellen dat in Nederland voldoende wordt gedaan om dementie een halt toe te roepen en om mensen met dementie te helpen. Wij roepen u echter graag op om in de actiestand te komen en echt betere voorwaarden te scheppen. Wij roepen u op om met meer onderzoek dementie te voorkomen en te behandelen. Ook roepen we u op de mensen die met deze ziekte te maken krijgen thuis maximaal te ondersteunen, bij voorkeur met integrale zorg die domeinen en verantwoordelijkheden doorkruist.

Niet de domeinen en de zorgaanbieders moeten bij het versterken van de dementiezorg het uitgangspunt zijn, maar de mensen. Op dit moment moeten patiënten en hun naasten steeds weer op zoek gaan naar de juiste ondersteuning (zoals casemanagement dementie, dagbesteding, thuiszorg of respijtzorg) in plaats dat deze ondersteuning hen actief wordt aangeboden. Het gaat om dienstbare zorg voor wie dat nodig heeft en zorgverlening thuis voor wie zo lang mogelijk thuis wil blijven. De Zorgstandaard dementie is volgens Alzheimer Nederland hierbij de sleutel naar de juiste keuzes. Last but not least blijft voor dementiezorg tijdige en goede diagnostiek het startpunt en een belangrijk aandachtspunt.

Prioriteiten stellen

Nu denkt u wellicht dat ik voor goede dementiezorg de benodigde bedragen ga noemen. Dat doe ik niet. U zit met elkaar aan de formatietafel en het is aan u om de juiste prioriteiten te stellen en hier zelf uw gewicht aan te geven. De achterban van Alzheimer Nederland volgt u hierbij nauwgezet en hoopt dat u oog hebt voor wie zij zijn en wat zij nodig hebben. Vergeten worden  - ook door de politiek -  is immers hun grootste angst.

Julie Meerveld

Alzheimer Nederland

Julie meerveld

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top