BLOG

Van uitgeregeerd zijn was voor de branche geen sprake

Het einde komt dan toch altijd nog sneller dan gedacht. Van het kabinet in dit geval. Een buitenlandse aanleiding voor een binnenlands probleem. Kok 2 was uitgeregeerd en vond in 2002 alsnog in Srebrenica een Waterloo. Balkenende 4 was op elkaar uitgekeken. Uruzgan werd nu het Waterloo.

Behoefte aan sturing en regie

Vanuit het perspectief van onze branche was er van uitgeregeerd zijn geen sprake. Op het gebied van de langdurige zorg is de behoefte aan sturing en regie vanuit overheidsperspectief dringend nodig. Bij de heroverwegingen, maar ook in de uitvoering (het model uitvoering AWBZ, de kapitaallasten, de zorgzwaartebekostiging, de op stapel staande wetgeving, et cetera). Het gebrek aan sturing en regie wordt in de demissionaire periode alleen maar sterker gevoeld.

Lobby

De lobby zal zich nu versneld op de politieke partijen zelf richten (programma's en kandidatenlijsten worden nu in een aantal weken 'uit de grond gestampt'), daarna alle focus op de kabinetsformatie. We zijn dan alweer ruim een half jaar verder...

Kiesrecht gehandicaptensector

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart heeft de VGN samen met Platform VG de notitie 'Vragen en antwoorden kiesrecht gehandicaptensector' uitgebracht over het (kunnen) stemmen van onze cliënten. Een notitie die wij bij de Kamerverkiezingen, op bijvoorbeeld 9 juni aanstaande, opnieuw goed kunnen gebruiken.

Gebruik stempas

De essentie van deze notitie is dat alle stempassen ook daadwerkelijk bij de cliënten terechtkomen. Informatie daarover in en namens de instelling moet luid en duidelijk zijn. De verantwoordelijkheid om met de stempas daadwerkelijk iets te doen, ligt bij de cliënt en diens familie of vertegenwoordiger. De instelling past het terughoudendheid bij de ondersteuning te betrachten, het gaat immers om een persoonlijke keuze. Niettemin, als de cliënt graag wil stemmen en familie of vertegenwoordiger ontbreken of willen niet assisteren dan kan de instelling ondersteunen.

Toenemend belang stem

Bij de komende Kamerverkiezingen zal het er spannend aan toe gaan. De opkomst zal veel hoger zijn, het belang per stem toenemen. Reden te meer om uiterst zorgvuldig om te gaan met de stem van iedere kiezer. De notitie mag daar aan bijdragen.

Hans Bruning

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top