BLOG

Elk nadeel heb z'n voordeel

Een aantal branche-organisaties en andere stakeholders in de zorgsector hebben aangegeven het ten minste “ongelukkig” te vinden dat het kabinet Balkenende IV voortijdig is gesneuveld. De belangrijkste terugkerende reden hiervoor is dat nu besluiten worden uitgesteld. Op zichzelf is dit reëel. Het kabinet zal immers geen controversiële besluiten meer mogen nemen. Anderzijds kan een pro-actieve Tweede Kamer zeker nog wel zaken voor elkaar krijgen. Maar, belangrijker dan dat lijkt mij dat de sector nu de kans krijgt om tot (eensluidende?) adviezen te komen naar de politiek over de meer fundamentele onderwerpen. Deze plannen kunnen dan onderdeel worden van de verkiezingscampagne.

Contouren toekomst zorgsector

Laten we als voorbeeld de discussie over al dan niet meer marktwerking in de zorg nemen. Die is binnen drie dagen na de val van het kabinet weer hoog op de agenda gekomen, en terecht! Als we dit issue koppelen aan de verwachte uitkomsten van de ambtelijke commissies die aan de slag zijn met het voorbereiden van bezuinigingsvoorstellen, dan kunnen we interessante en zeer belangrijke maanden tegemoet zien. De komende periode zullen immers de contouren worden geschetst waar we als zorgsector de komende jaren druk mee zullen worden.

Besluitvorming

De verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten van de ambtelijke werkgroepen die de enorme bezuinigingsoperatie moeten voorbereiden, waren laag gespannen. Het zelfde gold voor de inschatting van de kansen dat het kabinet daar iets van zou kunnen bakken. Deze uitkomsten worden nu dus inzet van de verkiezingen en niet pas nadat het kabinet er in de begrotingsbesprekingen 2011 over was gestruikeld. De val van het kabinet op dit moment kan dus nog wel eens een blessing in disguise blijken te zijn. Afgezet tegen dit mogelijk scenario kan bovendien worden gesteld dat de huidige gang van zaken besluitvorming over de echt wezenlijke zaken juist naar voren haalt!

Er tegenaan

Hoe dan ook, ik hoop dat de beslissers in de zorg niet blijven wijzen naar de politiek, maar nu zelf de verantwoordelijkheid nemen om ideeën en plannen te maken voor een toekomstbestendige gezondheidszorg. Die discussie was, helaas, inmiddels alweer een beetje doodgebloed in afwachting van onze ambtenarij.

Marc van Ooijen

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top