HRM

Laat titel regieverpleegkundige niet blik vertroebelen

Met de invoering van de nieuwe beroepsprofielen bestaan er straks twee beroepen naast elkaar: verpleegkundige (op mbo-niveau) en regieverpleegkundige (op hbo-niveau). Om deze nieuwe situatie voor onze beroepsgroep goed te organiseren, gaat er veel gebeuren.

De wet BIG wordt herzien, zelfstandige bevoegdheden uitgewerkt, functieprofielen opgesteld en HR-beleid aangepast. Iedereen die nu werkt als verpleegkundige en straks bekwaam wil zijn als regieverpleegkundige, zal moeten bepalen welke aanvullende scholing hij of zij nodig heeft.

Bezwaren

De afgelopen weken ging het echter niet om de omvang van deze operatie, maar vooral om de nieuwe beroepstitel 'regieverpleegkundige'. De bij V&VN aangesloten verpleegkundig specialisten, de VAR van het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis en enkele betrokken (oud-)verpleegkundigen maakten bezwaar tegen het woord 'regie' in 'regieverpleegkundige'.

Hun bezwaren snijden hout. 'Regieverpleegkundige' is – onhandig genoeg – ook een functietitel. Regievoering is ook een belangrijk onderdeel van het werk van een verpleegkundig specialist. En 'regie' is maar één van de competenties van een regieverpleegkundige.

Echte zorgverlener

Waarom ben ik toch blij met de titel 'regieverpleegkundige'? Uit een recente V&VN-peiling blijkt dat de titel de steun heeft van een ruime meerderheid (70 procent) van de respondenten. De verwarring met de functietitel is op te lossen. En in 'regieverpleegkundige' zit niet alleen 'regie', maar ook 'verpleegkundige'. Hierdoor is het voor de zorgvrager meteen duidelijk dat een regieverpleegkundige een echte zorgverlener is. Een professional die het totale overzicht heeft en niet alleen regie voert, maar ook veelal complexere handelingen uitvoert passend bij het opleidingsniveau. Dat geeft duidelijkheid over de kwaliteit die de zorgvrager van deze verpleegkundige mag verwachten.

Met deze beroepstitel wordt het onderscheid ten opzichte van de mbo-opgeleide verpleegkundige helder en voeren beide professionals hun beroep uit op het juiste niveau. Dat is belangrijk voor de huidige en toekomstige beroepsbeoefenaren in de zorg. Tevens wordt hiermee een langlopende discussie over niveaus, onderscheidende competenties en beroepstitels beslecht.

En als er, ergens in de komende maanden, iemand een beroepstitel zou voorstellen waartegen geen enkel bezwaar te maken is en die daarmee 100 procent steun heeft binnen onze beroepsgroep, dan omarmt V&VN deze natuurlijk onmiddellijk. Zolang 'verpleegkundige' er maar in terugkomt.

Henk Bakker

Voorzitter V&VN

Henk Bakker_nieuw_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top