BLOG

Steunverlening en marktwerking

Recent werd er in de kranten bericht over de steunverlening door de Nederlandse Zorgautoriteit gedurende de afgelopen 10 jaar aan zorginstellingen in financiële nood. De berichtgeving maakte een nogal sensationele indruk. Alsof er iets volstrekt nieuws onder de zon was te melden. Dat was natuurlijk in het geheel niet het geval.

Geen faillissementen

Het steunen van zorginstellingen in financiële nood is al een heel oud verschijnsel. De rechtsvoorganger van de NZa,  het College Tarieven Gezondheidszorg, het CTG, deed daar ook al jaren aan. In de tijden voordat de marktwerking, of iets wat er op lijkt, ingevoerd werd in de zorgsector, was dergelijke steunverlening ook heel voor hand liggend. Immers het betrof hier instellingen die collectief gefinancierd en gereguleerd werden. Er gingen in die tijden geen instellingen failliet. Hoogstens werden er instellingen gesloten, maar daar was dan ook een mooie saneringsregeling voor.

Mismanagement

Dus waarom deze opwinding? Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste omdat de verslaggever geen historische besef van de zorgsector had. Ten tweede omdat een steunverlening in een omgeving van marktwerking eigenlijk niet zou kunnen. En ten derde, en dat was ook in het collectieve verleden zo, de oorzaken van de financiële problemen allemaal gelegen waren in vormen van mismanagement en niet zozeer door gebrek aan werk: lees patiënten en cliënten.

Nauwe samenhang

Ook in de tijd van het CTG konden echte deskundigen blind aangeven wat de oorzaken waren. Standaard waren deze gelegen in zaken als: overbetalen van het personeel, dus meer dan de CAO schalen; het inhuren van velerlei  dure interimmers op allerlei niveaus van de organisatie; een zeer zwakke financiële administratie, waarbij vaak ook de facturering niet meer goed werd uitgevoerd. Een zwak tot zeer zwak management/bestuur en toezicht. Al die factoren hangen natuurlijk nauw met elkaar samen. Als het fout gaat dan gaat het ook op vele fronten fout.

Slappe knieën

Tot overmaat van ramp werden en worden de financiële problemen nog even een stuk groter door de betalingen van riante tot zeer riante ontslagvergoedingen en, vaak vergeten, ook nog eens een flinke duit in de pensioenkas van de betrokken falende bestuurder/manager. Dat komt ook nu nog regelmatig voor bij de huidige steunverlening door de NZa in het tijdsgewricht van de marktwerking. Denk maar aan de Thuiszorg Amsterdam. Daar kan de overheid niets aan doen, dat is een zaak van de contracten tussen de bestuurders en de raden van toezicht en de slappe knieën van de betrokken raden van toezicht om het eens wat harder aan te pakken. Ach en dat is tenslotte ook marktwerking, want kijkt u maar naar de riante regelingen die in de marktsector worden gegeven aan evenzeer falende bestuurders. Ook in de marktsector kom je slappe knieën tegen en onfatsoenlijke arbeidscontracten tussen bestuurders en Raden van Commissarissen. Dus ook op dit vlak doet de marktwerking zijn heilzame werk in de zorg. Tel uit je winst!

Rob Scheerder

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top