BLOG

Technologie verlaagt werkdruk verpleegkundigen

Verpleegkundigen leggen kilometers per dag af door de vele taken, niet alleen voor het opnemen van allerlei waarden aan het bed of het uitdelen van medicijnen, maar vooral door het lopen naar de centrale computer om alle patiëntgegevens handmatig in te voeren.

Door doorlopende ontwikkelingen in de werkwijze van ziekenhuizen, is het werk van verpleegkundigen constant aan verandering onderhevig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vermindering van de duur van ziekenhuisopnames. Dat betekent dat verpleegkundigen zich anders moeten voorbereiden op de contactmomenten en zich dagelijks moeten verdiepen in voor hen nieuwe patiënten.

Naast de ligduur is ook het beleid om steeds meer eenpersoonskamers beschikbaar te stellen direct van invloed op het werk van de verpleegkundigen. Waar er vroeger meerdere mensen op een kamer lagen om de verpleegkundige van informatie te voorzien of te alarmeren, moet dat op een eenpersoonskamer anders worden geregeld.

Halen en brengen

De huidige werkwijze van verpleegkundigen heeft door die veranderingen nog maar weinig te maken met het verlenen van directe zorg aan de patiënt. Zo besteden ze ruim 30 procent van hun werktijd aan het halen en brengen van informatie, bijna 20 procent aan administratie en slechts 20 tot 25 procent aan directe patiëntenzorg. Dat is een scheve verhouding, waar natuurlijk geen verpleegkundige voor kiest als hij of zij aan de opleiding begint en waar ook de patiënt niet mee geholpen is.

Om die scheve verhouding in het werk van de verpleegkundige weer recht te trekken, zijn er diverse oplossingen beschikbaar. Je kunt daarbij denken aan het inzetten van technologie om de verzorging van de patiënt weer centraal te zetten en om de werkwijze van de verpleegkundigen te verbeteren, zodat ze meer in hun kracht komen te staan.

Rounding

Een van die manieren is het toepassen van 'rounding'. Daarbij komt de verpleegkundige op vaste momenten bij de patiënt controleren. Het oproepsysteem stuurt notificaties naar de verpleegkundige voor patiëntenrondes. Zo wordt op tijd ingespeeld op de behoefte van de patiënt en dat verhoogt de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de tevredenheid van de patiënt. Als een patiënt zeker weet dat de verpleegkundige op een bepaald tijdstip weer komt kijken, vermindert dat het aantal tussentijdse oproepen. Het grote voordeel voor verpleegkundigen is dat ze minder afstanden afleggen en daardoor hun tijd efficiënter kunnen indelen.

Direct invoeren

Op deze manier biedt technologie een onmisbare structuur voor nieuwe werkwijzen, maar ook het werken aan het bed kan worden gemoderniseerd met nieuwe technologieën.
Verpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld op een smart device vitale waarden direct invoeren die vervolgens automatisch in het EPD ingevoerd worden. Bij afwijkingen stuurt het apparaat een automatische melding, waardoor de verpleegkundige altijd direct kan handelen op basis van actuele gegevens.

Deze actuele verslaglegging zorgt voor meer service aan de patiënt, omdat er direct betere zorg wordt geleverd. Zo is het invoeren niet langer een last, maar draagt het meteen bij aan een verbetering van kwaliteit. Het grote voordeel zit in het feit dat ze die informatie kunnen invoeren en inzien wanneer zij dat willen en ze dus controle houden over de situatie. 

Gemiste kans

Hoewel technologische hulpmiddelen een beter inzicht en overzicht bieden aan de verpleegkundige, worden deze nog niet massaal omarmd. Het ontbreekt vaak aan tijd om de nieuwe technologie en werkwijzen aan te leren, omdat het verlenen van zorg (terecht) voorrang krijgt.

Hoewel het begrijpelijk is, is het toch een gemiste kans, omdat ze juist door het inzetten van moderne middelen nog betere zorg kunnen verlenen. De werkdruk zal er altijd zijn, het gaat er juist om hoe verpleegkundigen om willen en kunnen gaan met die druk. Ook de zorgsector heeft af en toe wat hulp nodig om beter te worden.

Mario de Lijster

Product Markt Manager Healthcare bij Ascom Benelux

Mario de Lijster_311

 

---

Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency (kostenbeheersing)? e-Health Convention is innovation in cure, care & technology. Een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo’s van innovaties. In 2016 door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor 5 punten geaccrediteerd. 

Stay tuned voor het programma van 14 november 2017! Meer info: www.ehealthconvention.nl

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

13 oktober 2017

Mijn chronisch zieke dochter lag vaak in academische ziekenhuizen. Wij als ouder 'woonden en leefden' daar dan ook. Ik heb me ook steeds weer verbaasd over de haastig heen en weer snellende verpleegkundigen. Om weer verband, spuitjes, slangetjes, lakens, pilletjes te gaan halen in het magazijn en dingen in te gaan voeren op de computer die in hun centrale ruimte staat. Vaak heb ik gedacht, neem een handig karretje waar veel van die attributen standaard op liggen, en een laptop om de ontwikkelingen ter plaatse even bij te werken. Dan hoef je dat niet met terugwerkende kracht ergens anders te gaan doen met risico op vergeten. Wat zou er op een dag nodig kunnen zijn voor patiënten gezien hun aandoening en huidige toestand. Leg dat bij voorbaat op je zorg-trolley waarmee je rondwandelt. Verbazingwekkend dat verpleegkundigen ieder attribuutje ergens moeten gaan opzoeken. En het bijhouden van het patiënten dossier: Zelfs binnen ons gewone huishouden hebben we gegevensinvoer binnen handbereik in de vorm van laptop of iPad.

Top