BLOG

Meta-lijstje voor toekomstig zorgbeleid

Een voortijdige val van een Kabinet veroorzaakt altijd al veel discussie, maar in de zorgsector zal dat nog een graadje erger zijn. Dat komt omdat veel dossiers in een heftige fase van ontwikkeling zitten: bekostiging ziekenhuizen en GGZ, kapitaallasten, ketenzorg, transparantie van kwaliteit, rol van de zorgverzekeraars, de relatie van de AWBZ tot de ZVW en de WMO, het medicijnendossier, de voorgenomen bezuinigingen…  …bent U daar nog?

Zorgen na val kabinet

Brancheorganisaties maken zich zorgen: welke onderwerpen zullen nog worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer zodat duidelijk wordt wat wel en niet (meer) doorgaat? De (financiële) planning van het management van zorginstellingen wordt moeilijker: waar moet je nu wel en waar niet rekening mee houden?

Nieuwe wensenlijstjes

Daarnaast moeten er nieuwe verkiezingsprogramma’s worden gemaakt,  dus werk aan de winkel voor brancheorganisaties, opinionleaders, werkgevers en werknemers en zorginstellingen. Zij zullen allemaal wensenlijstjes gaan maken om duidelijk te maken waar het met de zorg naar toe moet in de komende jaren.

Geen instrumentele lijstjes

Hoe belangrijk die lijstjes ook zijn, het gevaar bestaat dat het vooral instrumentele lijstjes zijn die vooral weerspiegelen waar we vandaag druk mee zijn en niet waar we morgen mee bezig moeten zijn. Ik heb daarom een meta-lijstje; vijf onderwerpen waar die lijstjes een antwoord op zouden moeten geven:

Meta-lijstjes

  1. Laten we vijf inhoudelijke, inspirerende gezondheidszorgdoelstellingen formuleren die we in de komende periode gaan realiseren. Van het drastisch verminderen van (de complicaties van) diabetes tot het substantieel reduceren van hart- en vaatziekten.
  2. Laten we ophouden met de te algemene discussie over wel/geen marktwerking in de zorg. Laten we zorgen voor voldoende prikkels voor kwaliteit en laten we beseffen dat samenwerking tussen zorginstellingen onderling en tussen verzekeraars en zorginstellingen harder nodig is dan ooit. Ook, of misschien wel juist, in een meer concurrerende omgeving.
  3. Laten werkgevers en werknemers in de zorg een gezamenlijke aanpak afspreken voor de grote problemen op de arbeidsmarkt van de zorg in de toekomst.
  4. Laten we innovatie in de zorg een grote impuls geven zodat we ook in internationaal opzicht een vooraanstaande zorgnatie blijven.
  5. Laten we ons mooie pensioenstelsel verduurzamen: de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst hangt daarvan af.

Martin van Rijn

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top