HRM

Misrekening van 1,9 miljard vraagt politieke keuzes

Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) wordt de formatie uitgebreid. Gezien de opgaven in de zorg zijn drie bewindslieden geen luxe. Maar daarvoor moeten deze drie mannen geen haantjesgedrag gaan vertonen.

Samenwerken is het devies, over sectoren heen. Net zoals zorgmedewerkers dat ook doen. Zij stellen niet zichzelf, maar de patiënt of cliënt centraal. In veel gevallen ten koste van zichzelf. Met als gevolg minder werkplezier, overbelasting en (dreigende) uitval. Daarom is het zo hard nodig dat het nieuwe kabinet investeert in de zorg. En vooral investeert in (nieuwe) zorgmedewerkers. Bij hen moet de extra 2,1 miljard euro voor de ouderenzorg terecht komen. Niet door extra regels en verantwoording maar door vertrouwen in de zorgmedewerkers zelf. Wie zijn er beter in staat om te kiezen waar het extra geld heen moet dan zij?  

Misrekening

Waar er bezuinigd wordt is het ook goed om te luisteren naar de zorgmedewerkers. Het nieuwe kabinet wil opnieuw hoofdlijnenakkoorden sluiten over de ziekenhuiszorg, ggz, de huisartsenzorg en de wijkverpleging. Deze akkoorden moeten 1,9 miljard euro opleveren. Een misrekening. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. In de afgelopen jaren hebben de zorgakkoorden ertoe geleid dat de lucht eruit is. Daarom stelt ook het CPB dat deze nieuwe bezuinigingsronde ten koste gaat van de omvang en kwaliteit van de zorg. Dat zal nog meer het geval zijn in die sectoren waar nu al sprake is van ernstige krapte, zoals de GGZ en de wijkverpleging.

Politieke keuzes

Daarom ontkomen de bewindslieden op VWS er niet aan om politieke keuzes te maken. Of zij voeren de voorgenomen bezuiniging niet door, wat veruit de voorkeur verdient. Of zij maken eerlijke keuzes over welke zorg straks niet meer wordt geleverd of minder beschikbaar is. Zonder die pakketkeuzes zullen nieuwe bezuinigingen ertoe leiden dat de zorgmedewerkers worden opgezadeld met onmogelijke keuzes op de werkvloer. Ten koste van zichzelf en van hun relatie met patiënten of cliënten.

Jan de Vries

Voorzitter CNV Connectief en waarnemend voorzitter CNV Zorg en Welzijn

Jan de Vries_225

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

23 oktober 2017

Soms geloof je je eigen ogen niet. Is het waar wat ik lees?
5000 medewerkers stonden vorig jaar in de startblokken om te leren zichzelf te versterken. Om met meer kennis, betere 21th century skills en meer werkplezier de uitdagingen in hun werk aan te gaan. Om hun stem te kunnen laten horen. Niet via strijd, dat past de zorgwerker niet, wel door het delen van hun praktische wijsheid en ervaringsverhalen. Met deze voorhoede zouden we samen leren en een basis leggen om ook andere collega's de weg naar groei te wijzen. Keuzes waren gemaakt, vertrouwen in elkaar en in de mensen was de sleutel tot succes. Alles onder de titel Waardigheid en trots. In die uitwerking spelen bovengenoemde keuze opties helemaal geen rol meer, de samenleving is bezig een ander concept van zorg inhoud te geven. Met elkaar, voor elkaar.
Onjuiste en angstige argumenten hebben de route van hedendaagse professionalisering na 8 weken uitvoering onrechtmatig verstoord en jij Jan weet wie hier verantwoordelijk voor was.
De werkelijke paradigmashift zit niet in het besteden van de grote getallen en het maken van zogenaamde eenvoudige keuzes. Met mensen voor mensen aan de slag met oplossingen die mogelijk zijn, maar wel om scholing vragen is een grote uitdaging die om samenwerking, vertrouwen in elkaar en bescheidenheid van bestuurders en beleidsmakers vraagt.
Faciliteren van toekomstbestendige zorg en de inspanningen die daarvoor geleverd worden ook materieel en emotioneel waarderen moet topprioriteit worden. Dat gaat minder om geld en meer om oprechte aandacht. Wees wijs en doe waar je als bondsman voor moet staan: faciliteer je leden en hun collega's en rust hen toe voor de taken van de toekomst. Maak werk van de Kamerbrief van december 2015 en de herhaling in maart 2016 waar is toegezegd dat zorgwerkers die hun baan zouden verliezen of dreigden te verliezen mee konden gaan doen aan learning community Andere handen.
Het CNV leidt dit project en heeft er nog niets mee gedaan.
Laten we daar nu eens werk van maken en vanuit vertrouwen in elkaar en in de toekomst de handen uit de mouwen steken. Durf jij nu de uitdaging aan?

Top