Finance

Accountantskosten en vertrouwen

Weer haalt de zorg de pers zonder dat het over de zorg zelf gaat. Nu met de mededeling dat de accountantskosten in de zorg gemiddeld met 12 procent zijn gestegen in de zorg.

Intrakoop heeft een onderzoek uitgevoerd en daarbij de accountantskosten geanalyseerd bij een breed scala aan aanbieders in de zorg. Naar verluidt zijn bijna 700 jaarverslagen uitgeplozen van instellingen in de gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra, de verpleging, verzorging en thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. De stijging is daarbij niet gelijk verdeeld over de sectoren. De geestelijke gezondheidszorg is gemiddeld het meeste geld kwijt aan de accountant. De care is in het algemeen meer geld kwijt dan de cure.

Uitgavenpost

Verrast mij dit? Nou nee, in het geheel niet. Onder Rutte II is er een forse wijziging uitgevoerd (opgelegd) in de care. Onder het mom van decentralisatie en zorg dichter bij de burger is er een forse bezuiniging doorgevoerd. De uitvoering daarvan kwam te liggen bij gemeenten. Daarnaast werd de wijkverpleging overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Gevolg: aanbieders in de care kregen te maken met soms tien tot honderd gemeenten of meer en de gemeenten met een nieuwe uitgavenpost waar heel veel geld in omging en omgaat. Onduidelijkheid en onzekerheid waren het gevolg. En dan zijn er twee opties: je vertrouwt elkaar, je helpt elkaar en zoekt samen de oplossing. Of je vertrouwt elkaar niet en je creëert een warboel aan richtlijnen en regels waar iedereen zich aan moet houden. En dat moet je natuurlijk wel afdwingen en controleren of de partijen zich ook aan die regels en richtlijnen houden. En wie anders dan de accountant is dan de meest aangewezen partij.

Verdwenen vertrouwen

In Nederland kiezen we helaas deze tweede optie. Het vertrouwen tussen financiers, aanbieders en toezichthoudende instanties in de zorg is verdwenen en de overheid doet daar voortvarend in mee. Daarnaast verpesten frauduleuze nieuwkomers het voor de gevestigde orde. En of het nu gaat om de invoering van nieuwe declaratieregels, de dure geneesmiddelen, subsidies voor opleidingen en het invoeren van allerlei administratieve regels, altijd wordt een accountantsverklaring gevraagd.

Het gebrek aan vertrouwen en de ongekende angst voor fraude en bedrog veroorzaken een toename aan administratieve lasten en vervolgens een toename aan kosten voor de aanbieders om de accountantscontrole op de uitvoering te laten uitvoeren.

Waarom worden gerenommeerde zorgaanbieders zo weg gezet? Waarom worden zorgverleners gezien als potentiele zakkenvullers en fraudeurs? Waarom worden de financials in de zorg gezien als onbekwame en niet te vertrouwen boekhouders? Ik weet het niet. Dit zijn toch professionals die een vak hebben geleerd en hun beroepsethiek hebben en kennen.

Administrateur

De zorgverlener wil kwalitatief goed zorg verlenen, en geen administrateur zijn. De financial wil op professionele wijze (financieel) verantwoording afleggen over wat er in die zorginstelling gebeurt. En de zorginstelling wil zijn medische en maatschappelijke diensten verlenen aan de patiënten en cliënten in zijn verzorgingsgebied. Niet meer en niet minder. Vertrouw daar eens op! Het bespaart een hoop administratieve rompslomp en veel geld. Geld dat dan aan de echte zorg kan worden besteed.

Kees Verheijen

Secretaris sectorbestuur Ziekenhuizen en Revalidatie binnen FIZI

Kees Verheijen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top