BLOG

Zorg moet weerstand tegen verandering laten varen

'De wereld verandert en de zorg verandert mee' is één van de grootste en meest gehoorde clichés die ik, in de ruim vijf jaar dat ik als zorgjournalist actief ben, te pas en te onpas hoor. Maar het is wel waar.

De zorg is veranderd en verandert terwijl het Skipr-magazine bij u op de mat valt en zal de komende jaren blijven veranderen. En dat is ook nodig, want we gaan van crisis (de economische) naar crisis (die van de arbeidsmarkt) naar crisis (die op de woningmarkt voor senioren). En verandering is nodig om een crisis het hoofd te bieden.

Verandering is voor betrokkenen meestal niet leuk. Niet voor niets is verandering vaak de vader van de weerstand. Maar verandering biedt ook openingen voor nieuwe kansen. Het is alleen wel zaak om de onvolkomenheden in de verandering te identificeren en die om te draaien in kansen.

Een goed voorbeeld hiervan is hoe de Woensdrechtse wethouder Hans de Waal het in zijn ogen 'falend beleid', waarbij ouderen met een zorgvraag als gevolg van het scheiden van wonen en zorg sneller in de verpleeghuiszorg terechtkomen, omzette in een kans om zwaardere extramurale zorg te gaan verlenen binnen zijn gemeentegrenzen. Hoe? Dat kunt u lezen in het coververhaal van dit magazine.

Goede ideeën stranden vaak op onmogelijkheden. 'Dat kan niet in dit stelsel, dat vergoedt de zorgverzekeraar nooit.' Om veranderingen te realiseren, is creativiteit nodig. Wie had 5 jaar geleden gedacht dat er zorg in een Van der Valk hotel geleverd zou worden? Toch gebeurt het nu, zoals u kunt zien in de reportage in dit magazine.

Meer nog dan creativiteit is doorzettingsvermogen van belang. En lef om te beginnen. Gewoon doen!

Simon Broersma

Hoofdredacteur Skipr

Simon Broersma_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans van Dijk

4 november 2017

Beste Simon,
Verandering is inderdaad (vaak) onmijderlijk. Het is echter maar de vraag of dat ook onvermijderlijk tot weerstand moet leiden. Bij veranderen uitgaan van identiteit en cultuur en van wat mensen van waarde vinden voorkomt veel niet productieve weerstand. Zie voor meer informatie mijn boek: Veranderen zonder weerstand, of de artikelen op mijn LinkedIn profiel
Hans van Dijk

Top