BLOG

A-sociale patiënten en onveilige OK’s

Venlo- Een 26-jarige man uit Venlo heeft zaterdagavond een ambulanceverpleegkundige bedreigd. Deze was bezig met het behandelen van de 22-jarige ex-vriendin van de verdachte, die hij mishandeld had. De man zit vast.Nijmegen- Medewerkers van de SEH van het  Radboud ziekenhuis durven geen aangifte te doen van bedreiging en mishandeling door twee jongens die kort daarvoor op de vlucht voor de politie een dodelijke aanrijding veroorzaakten.

Bedreigd tijdens hulp verlenen

In de media duiken regelmatig berichten op dat zorgverleners in ziekenhuizen, huisartsenposten en ambulances bedreigd worden door patiënten en omstanders terwijl ze bezig zijn met hun vak: hulp verlenen aan gewonde of zieke mensen ongeacht huidskleur, geslacht, nationaliteit, leeftijd én ongeacht crimineel gedrag. En juist dit criminele gedrag wekt veel afschuw, niet alleen bij de betrokken zorgverleners, maar ook bij het overgrote deel van de burgers.

A-socialen

Het zal je maar gebeuren dat je op de SEH netjes zit te wachten op je beurt en je moet toezien hoe een paar a-socialen de boel verbouwen en voor zoveel onrust en dreiging zorgen dat de zorg in gedrang komt.

Kogelwerend glas en politiebescherming

Sommige ziekenhuizen hebben de SEH-afdelingen al voorzien van kogelwerend glas, veiligheidsdeuren en noodknoppen. Ambulances gaan alleen nog bepaalde wijken in onder politie begeleiding. Een kleine groep raddraaiers dwingt veiligheidsmaatregelen af waar verder niemand mee gediend is. Daarbij benadelen ze andere patiënten door het effect dat hun gedrag heeft op de beeldvorming. Wat we niet willen is dat door alle media-aandacht die deze kwalijke incidenten trekken  de indruk wordt gewekt dat patiënten agressief en buiten proportioneel veeleisend zijn, en meteen om zich heen slaan als ze niet snel geholpen worden. Dat klopt namelijk niet.

Beeldvorming

Wat we ook niet willen is dat de berichtgeving over incidenten met betrekking tot de veiligheid in de ziekenhuizen hetzelfde effect sorteert. Zodra een operatiekamer (preventief) wordt gesloten of een specialist (voorlopig) op non-actief is gezet, wordt het beeld dat het met de kwaliteit van zorg in 'de ziekenhuizen' slecht gesteld is, versterkt. En ook hier lijden de goeden onder de kwaden. Ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitscriteria en die actief werken aan patiëntveiligheid worden daarmee tekort gedaan.

Uitzonderingen

We moeten ervoor waken dat incidenten -hoe kwalijk ook- de kijk op de werkelijkheid vervormen. Laten we ons er bewust van zijn dat het vaak gaat om uitzonderingen. En laten we ervan doordrongen blijven dat die uitzonderingen uitermate ongunstig afstralen op zowel patiënten als zorginstellingen.

Vertrouwensband

De vertrouwensband tussen de patiënt en de zorgaanbieder is een kostbaar goed, maar door alle negatieve berichtgeving staat deze vertrouwensband onder druk. Als we bij elk (mogelijk) incident moord en brand roepen, neemt de druk verder toe.

Structurele tekortkomingen

Dit doet overigens niets af aan het feit dat bij steeds terugkerende gebeurtenissen er geen sprake meer is van incidenten, maar van structurele tekortkomingen en calamiteiten. En neemt u maar van ons aan dat we op dat moment de hoogste toren opzoeken. En dan schreeuwen we het uit.

Marjolein de Booys

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top