BLOG

Een CAO voor de hele VVT

Afgelopen week heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao voor de Verpleeg-, Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT) algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle organisaties in de VVT onder één cao vallen. Hierdoor verdwijnt de financiële concurrentie binnen de huishoudelijke verzorging.

Schoonmaakbedrijven

Hoe zat het ook al weer? Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn er steeds meer schoonmaakbedrijven en zorgondernemers op de zorgmarkt verschenen die geen lid zijn van de zorgwerkgeversorganisatie ActiZ. De tarieven waarmee zij inschrijven bij de aanbestedingsprocedures voor het verkrijgen van het huishoudelijk werk zijn niet gebaseerd op de cao VVT.  

Prijzencircus

Het prijzencircus in de thuiszorg leidde ertoe dat het werk vaak overging naar goedkopere prijsvechters. Alsof schoonmaken en thuiszorg verlenen hetzelfde is. Medewerkers die huishoudelijke zorg verleenden, zijn ontslagen. Hierdoor kwam er steeds minder aandacht voor de signaleringsfunctie  die in het kader van de zelfstandigheid van cliënten heel belangrijk is.

Heel tevreden

Met de algemeen verbindend verklaring van de cao is nu een eind gekomen aan deze prijzenslag en zal er dus weer meer naar kwaliteit worden gekeken. Maar we zijn er nog niet helemaal. Wij vinden dat de gemeenten in de aanbestedingbestekken de cao VVT moet opnemen. Dat geeft duidelijkheid voor iedereen, voor zorgaanbieders en werknemers. Maar voor dit moment zijn wij heel tevreden.

Edith Snoey

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

10 maart 2010

met dit besluit heeft minister Donner in ieder geval voor de zorgaanbieders een level playing field gecreëerd waarop zij op kwaliteit kunnen concurreren, zonder dat verschillende cao's concurrentievervalsend werken.

Vollebregt

11 maart 2010

Dit is zeker een hele verbetering.

Maar met het oog op de groeiende tekorten, tot 2025 met maar liefst 250.000 metmame VVT krachten,

zou het ook wenselijk zijn dat goedgeschoolde zelfstandige VVT krachten als ZZP-rs ( Zelfstandigen zonder Personeel) ,meer mogelijkheden krijgen om met of zonder bemiddeling door grotere zorgverleners, hun diensten aan de clienten mogen aanbieden, zonder die dynamiek zullen we niet aan de toenemende vraag kunnen voldoen.

Top