BLOG

Patiënten zetten in op een miljard bezuinigen

Willen is kunnen. En patiënten kunnen het. Dus tel uit je winst. Een miljard euro. Per jaar. Je moet er wel een beetje vertrouwen in hebben. Patiënten in zichzelf en zorgverleners (niet in zichzelf maar) in hun patiënten. Waar vertrouwen al niet goed voor is. Dus laten we om te beginnen heel erg investeren in vertrouwen. Kost niks, dus nogal kosteneffectief.

Patiënt als medebehandelaar

Ik heb het over de regie aan de patiënt via zelfmanagement. Patiënten zijn volgens zorgstandaarden medebehandelaars. Dat betekent dat ze dus een onderzoek, een diagnose en een voorstel voor een behandeling kunnen voorbereiden. Vervolgens bespreken ze dit met de andere medebehandelaar die vaak een dokter is. Dan volgt de behandelafspraak. Een afspraak werkt beter dan een onleesbaar recept.

Tijdwinst

Met gemak kunnen we veronderstellen dat met patiëntenregie kostbare tijd gewonnen wordt. Immers, allerlei administratieve handelingen doet de patiënt zelf en bovendien komt hij of zij beter beslagen op het ijs van de spreekkamer. Kortom, de dokter en het team hebben gaandeweg minder tijd nodig.

Kracht van patiënt

Een voordeel van het inzetten van de kracht van patiënten dat je werktijd verlegt van professional naar ervaringsdeskundige. Dat kost nog steeds evenveel tijd, maar veel minder geld. Immers, ervaringsdeskundigen doen het voor niks.

Eén miljard heralloceren

Ik doe een voorstel om één miljard euro in chronische zorg te bezuinigen. Dat is toch al gauw één twaalfde van alle bezuinigingen die het demissionaire kabinet wil. Verder moeten we één miljard heralloceren, en laten we dat maar meteen doen. Patiënten zijn altijd in charge (ze kennen geen demissionaire status, geen reces en geen compromis) en kunnen dus meteen met deze onverwijlde target aan de slag.

De patiënt bepaalt

Er zit natuurlijk een interessant addertje onder het gras. Want bij geld hoort beslissingsbevoegdheid. Ethisch gezien zit iedereen er op te wachten dat patiënten echte verantwoordelijkheid willen dragen. Welaan, hier heb je hem. De deal is dat patiëntenverenigingen in overleg met topzorgverleners bepalen op welke wijze zij de 1.000.000.000 herinvesteren in zelfmanagement. E-health speelt dan uiteraard een grote rol. Harde randvoorwaarde is dat geen enkel instituut zich hiermee mag bemoeien. Dat vertraagt en bovendien zijn ambitieuze dokters en patiënten (ik ken er heel veel) zo moe van al dat bemoei van mensen die het werk op de werkvloer zelf niet doen.

E-health

Kom nou niet aan dat wij de pc niet kennen. We zijn massaal aan het telebankieren en e-health is niet moeilijker. Een vakantie online boeken is ingewikkelder dan een onze digitale annonce in de outlook van dokter Jansen. Oud denken hindert onze gezondheid!

Diabetesvereniging Nederland online

Samen met andere verenigingen is Diabetesvereniging Nederland online. Op 19 januari 2010 gestart met mijndvn.nl. Zonder campagne inmiddels 7.000 geregistreerde gebruikers. Dit jaar gaan we koppelen met zorggroepen en ziekenhuizen. Gratis voor iedereen. Nul euro subsidie. Wij willen zo’n portal. We willen ‘m voor alle 750.000 mensen met diabetes (en ook voor COPD, hartfalen, …)

Empathie

Genoeg over kosteneffectiviteit. We hebben het er al veel te veel over in de zorg. Maar ja, als patiëntenverenigingen doen we ook graag een duit in het zakje. Van gebrek aan empathie kan niemand ons betichten.

De missies van patiëntenverenigingen

Oh ja, waar draait het ook allemaal weer om?! Euro’s zeggen me niet zoveel, en spreadsheets al helemaal niet. Met bovenstaande financiële en bestuurlijke redenatie faciliteren we de missies van patiëntenverenigingen. Die hoef ik hier natuurlijk niet te herhalen. Ik vertrouw er op dat ons bestaansrecht in uw ziel is gegrift.

Maarten Ploeg

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

15 maart 2010

de heer Ploeg bezuinigt zoals velen in schijn. wat hij vooral doet is de kosten verschuiven. als patiënten zelf de administratie moeten voeren zal hen dat aanmerkelijk meer tijd, en dus geld, kosten dan wanneer een belangrijk deel van die administratieve handelingen centraal gebeuren, en bovendien met minder (al daniet opzettelijke) fouten. en die ervaringsdeskundigen kunnen ongetwijfeld hun tijd productiever inzetten dan gratis voor de ideeën van Ploeg.

belangrijker nog is dat hij uitgaat van een situatie waarop de patiënt zich kan voorbereiden, terwijl veel kwalen zich slechts gedeeltelijk aankondigen, en een beroep op zorg na een ongeluk vaak al helemaal niet. daar gaat de kostenbesparing.

Irène Alders, inspirator en patientencoach bij Tinkerbell

18 maart 2010

Hoe wordt je een "goede" patiënt?Er staan mooie woorden in bovenstaand stuk. Geloof in de kracht van een patiënt. Daar geloof ik ook in. En dat er wel veel van een patiënt verwacht wordt in de spreekkamer. Hoe kun je daar zeggen wat je wilt, wat je van de voorgestelde behandeling vindt, want de dokter zal het wel weten. Bovendien heeft de dokter weinig tijd, dat weet je, dus je wilt niet lastig zijn of tijd van anderen in beslag nemen.

De dokter heeft in opleiding, trainingen, cursussen en weet ik niet wat aan communicatievaardigheden geleerd.

En de patiënt?, die is daarvan afhankelijk voor wat betreft gecreëerde ruimte. Wat zou er gebeuren als de patiënt zelf leert ruimte voor zichzelf te creëren? Bijvoorbeeld door middel van coaching on the "job" als patiënt. Dan worden al die andere mogelijkheden die hierboven genoemd worden wellicht ook bereikbaar. Voor meer info zie www.stichtingtinkerbell.nl.

Top