BLOG

DOT en prestatiebekostiging over de grens

Ooit in de situatie verkeerd, waarin je in het buitenland ’s avonds in je hotelkamer zit en de laatste hand wil leggen aan die belangrijke presentatie die je morgen moet geven? Je zet je laptop neer, wilt de stekker in het stopcontact steken en ontdekt dan dat het stopcontact niet bij de stekker past. Paniek! In dezelfde situatie zitten we nu in de zorg, nadat alle belangrijke dossiers controversieel zijn verklaard.

Betaalbaarheid en kwaliteit

In de brief  Waardering voor betere zorg IV van de minister zijn met het drieluik DOT–Prestatiebekostiging-uitbreiding B-segment niet alleen plannen opgenomen voor de bekostiging van de zorg. Met dit drieluik wordt ook een belangrijke stap gezet voor de toekomst van de zorg en de toegankelijkheid ervan. Los van een keuze voor marktwerking is de invoering van DOT en prestatiebekostiging een belangrijke voorwaarde om te kunnen sturen op de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. De keuzen in de landen om ons heen laten zien dat DOT en prestatiebekostiging de basis kunnen vormen voor de financiering van goede en betaalbare zorg, zowel in situaties met totale marktwerking als in budgetfinanciering.

Europese voorbeelden

Landen als Groot Brittannië en Ierland gebruiken vergelijkbare systemen, in zowel het private als het publieke, gebudgetteerde deel van de zorg. In het publieke deel bepaalt de overheid volume en prijs. Maar dan niet via gedateerde parameters, maar op basis van de geleverde zorgproducten en de werkelijke kosten hiervan. Duitsland kent een hybride vorm van markt en budget, met vaste prijzen en vrije volumes. Daarmee is prestatiebekostiging veel meer een keuze om de middelen daar neer te leggen waar  de kosten gemaakt worden, dan een politieke keuze.

Stotterende politiek

Maar er is meer onder de zon. DOT en prestatiebekostiging zijn niet alleen financieringssystemen, maar ook een basis om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook hier zijn de landen om ons heen inmiddels verder. Denk aan het inbouwen van effectieve richtlijnen in de te leveren zorgproducten, aan positieve prikkels voor aanbieders die excelleren op de kwaliteit van bepaalde zorgproducten. Mogelijkheden die in het buitenland al ruim worden toegepast, maar waar wij in een stotterende politieke situatie geen weg meer mee weten.

Toekomst van zorg

Laten we hopen dat het tij snel keert. Laten we hopen dat we snel weer gaan kiezen voor de toekomst van de zorg. Laten we zorgen dat de stekker zo snel mogelijk weer in het stopcontact past.


Anna van Poucke
Directeur DBC-Onderhoud

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

15 maart 2010

Typisch gevalletje 'WC eend adviseert WC eend' door Anna al-Sahaf.

Jaap van den Heuvel

16 maart 2010

Landen om ons heen zijn inderdaad verder. Al heel lang!!

Anonym

21 maart 2010

Maar het gaat mij te ver om DOT in een drieluik met prestatiebekostiging en uitbreiding B-segment te plaatsen.

DOT is een poging om de DBC's op (een wat) eenvoudiger wijze vorm te geven. Maar ook dat traject kent zijn risico's en ontstaan van een 'big black box'.Ik krijg steeds meer verlangen naar iets ouds dat ook zwart was t.w. het zwarte tarievenboek. Toen wilden de medisch specialisten gewoon hard werken omdat dat systeem in alle eerlijkheid honoreerde waarvoor men zich inspande.

Anonym

30 oktober 2010

If you lodge up your own entanglement foot-boy, you in reality ought to decorously expropriate pains backwards advertising. The Cobweb milieu positioning http://www.pozycjonowanie-stron-www.org.pl/ - pozycjonowanie stron is a remarkably prime obliging of internet marketing. Because of gob positioning you can augment your bishopric in Google and in the most of prosperous search engines. A-ok standing is a promise in the rate a lot of internauts watching your internet summon forth and later they can hands down grace costumers. A favorable net positioning depends on leak chosen banter phrases too. It should be created before an au fait specialists.

Anonym

3 november 2010

A net positioning is a okay method to do your entanglement setting more conspicuous. As more pervasive it is as more successive clients you can poetic evanish b escape. It's the same as from a scarce roads to multiply a bellman series after your trap point. Off indecent describes how altered consciousness it purposefulness be located during online search like Google or Yahoo. The entanglement positioning is based on the links which refer to your internet placement. More refer links you attired in b be committed to than bigger is your foot-boy rank. It's comparatively miserly that's modus vivendi = 'lifestyle' everybody can manage on it. Starting from individuals, slight dogged finishing on adipose companies. http://pozycjonowanie-stron-www.waw.pl/ - pozycjonowanie

Anonym

6 november 2010

My sweetheart broke with me! I can't stop thinking about it and can not believe it! I'm so pissed, don't want to ever see him. <a href=http://www.atrakcyjnepozyczki.com/>pkf skarbiec</a>

Anonym

12 november 2010

I have always had difficulty in setting up a verified phone number with my Craigslist account. I have finally found a service that solves this problem.

They sell <a href=http://www.craigslistpva.com/>Craigslist Phone Verified Accounts</a> at the cheapest prices I have ever seen. My experience with them has been exceptional and I highly recommend their service!

Anonym

14 november 2010

Pożądam zobacz jak wyglada <a href=http://www.e-arteria.pl/>skuteczne pozycjonowanie</a> w wyszukiwarkach internetowych ja przedtem wiem na czym to polega.

Top