HRM

Extra geld verpleeghuiszorg voor en via de werkvloer

Voor de verpleeghuiszorg is er in 2018 een impuls van 435 miljoen euro beschikbaar. Tenminste, wanneer de Kamer deze week akkoord gaat met de begroting van het ministerie van VWS. Het nieuwe kabinet trekt structureel 2.1 miljard euro uit voor de verpleeghuiszorg. Dat is mooi, maar hoe zorgen we dat dit geld daadwerkelijk op de werkvloer terecht komt?

Signalen van onze leden over de besteding van de extra middelen in hun eigen verpleeghuis stemmen ons niet vrolijk. Of zorgaanbieders zijn niet bekend met wat ze aan extra middelen ontvangen, of geven geen inzicht in de besteding daarvan of laten slechts een beperkt deel van de middelen ten goede komen aan de werkvloer. CNV Zorg & Welzijn heeft daarom voor haar leden 8 handige tips opgesteld die zij kunnen gebruiken voor meer inzicht en het gesprek hierover in hun eigen verpleeghuis. Politici kunnen onze leden daarbij helpen.

In zijn brief van vorige week over het Pact voor de ouderenzorg zegt ook minister Hugo de Jonge dat het extra geld voor de verpleeghuiszorg doelmatig moet worden ingezet, ten goede moet komen aan betere kwaliteit en niet verloren mag gaan aan overhead. Een loffelijk streven. Hij zegt daarmee rekening te willen houden bij de bekostiging en vraagt de zorgkantoren bij de inkoop de lat voldoende hoog te leggen. Dat baart ons grote zorgen. Zorgmedewerkers zien de extra regeltjes en het extra papierwerk alweer op zich afkomen. 

Aan wie kun je beter vragen wat er nodig is voor goede verpleeghuiszorg dan aan de zorgmedewerkers zelf? Daarom vragen wij de minister en de Kamer niets anders te doen dan zorgaanbieders te verplichten dat zij over de inzet van de extra middelen afspraken maken met hun cliënten en medewerkers. Verplichte afspraken met cliënten- en ondernemingsraden voorkomen overbodige bureaucratie en maken het ook mogelijk om aan te sluiten bij de specifieke behoeften in het verpleeghuis. 

Dus beste politici, om te bewerkstelligen dat het extra geld daadwerkelijk op de werkvloer terechtkomt moet je vooral diezelfde werkvloer de verantwoordelijkheid en het vertrouwen geven.

Jan de Vries

Sectorvoorzitter CNV Zorg & Welzijn

Jan de Vries_225

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

13 december 2017

Beste Jan, en hoe faciliteren we met elkaar, politici, bonden, opleiders en werkgevers, dat de werkvloer vertrouwen heeft? Door hen toe te rusten en te betrekken. Door hun praktische wijsheid te benutten en allemaal zelf uit het beleidsjargon te treden. De werkvloer heeft amper tijd en weinig tools om duurzaam te leren. met de werkvloer vieren we 5 jaar learning community Andere handen. Het zou fijn zijn als werkgevers en bonden deze toerusting serieus gaan nemen. Slim, sneller en samen leren voor de toekomst. Met alleen vertrouwen geven en verantwoordelijkheid afschuiven ben je er namelijk niet. Geld is niet de issue. Het zijn de keuzes die gemaakt worden. Ook of beter, juist ook door de bonden.

Top