Finance

VWS en de patiëntenbeweging: Verdeel en heers

Divide et impera. De oude Grieken en Romeinen wisten wel raad met dit sturingsprincipe. Het werkt zo: maak je tegenstrevers belangrijk en geef hen verschillende rechten. Het gevolg is onherroepelijk dat de rivalen vooral elkaar bestrijden. Zelf blijf je als heerser buiten schot en kun je ongemerkt eigen lijnen uitzetten.

Geldnood PGO-organisaties

In de omgang met de cliëntenbeweging betoont de rijksoverheid zich een bekwaam hoeder van dit historische managementparadigma. Hoe dat werkt, leest u in Skipr magazine 04 van april 2010. De coverstory ‘Subsidiekraan PGO-organisaties druppelt’ en het verslag van de round table ‘Zoeken naar de stem van de cliënt’ maken de paradoxale beleidseffecten inzichtelijk.

Concurreren om projectsubsidies

Minister Klink heeft patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in één financieringsregime geplaatst. Het doel is om een zogenoemde ‘derde partij’ van PGO-organisaties te creëren, naast de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De PGO-clubs krijgen bescheiden bureaumiddelen en moeten onderling concurreren om - hogere - projectsubsidies. Er is alleen projectgeld beschikbaar voor thema’s die VWS belangrijk vindt. Als gevolg van het VWS-beleid dat de cliëntenbeweging moet versterken, treden verdeeldheid, versplintering en versnippering van middelen op. Met als resultaat dat enkele cliëntenorganisaties hun activiteiten staken.

‘Verdeeldheid is handig voor VWS’

Zo dicteert de rijksoverheid de agenda van de cliëntenbeweging. “Wij, de cliënt of patiënt, zijn de eerste partij. Bovendien blijft bij het spreken over drie partijen de sturende rol van de overheid zelf buiten beschouwing.” Aldus de analyse van Paul van Maanen, bestuurslid van het Platform VG. Deze voormalig VWS-directeur gehandicaptenbeleid kent het klappen van de zweep: “Toen ik bij VWS werkte was het af en toe wel handig dat die zogeheten derde partij zo verdeeld was. Dan hoefden wij niets te doen.” Hij beschouwt het als een bewuste strategie van de overheid om organisaties van patiënten, gehandicapten en ouderen tot elkaar te veroordelen. “Den Haag is gebaat bij versnippering, vanuit het principe van verdeel en heers.”

VWS kneedt en masseert patiëntenbeweging

Klinks VWS mag - nu even met de handen op de rug gebonden - het tegendeel bewijzen. Ik ben oprecht benieuwd naar de resultaten van de departementale sessies met organisaties van patiënten, gehandicapten en ouderen die dezer dagen plaatsvinden.

Ruud Koolen   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top