HRM

Zwaar werk

Deze maand liet vakbond FNV weten geen trek te hebben in een deal over een nieuw pensioenstelsel, zolang de AOW-leeftijd versneld blijft stijgen. Want, aldus FNV, mensen met zware beroepen kúnnen simpelweg niet doorwerken tot hun 67e of 68e.

We worden, mede door onze steeds betere gezondheidszorg, ouder en ouder. Door die stijgende levensverwachting genieten we ook steeds langer van pensioen. Om dat betaalbaar te houden moeten we allemaal wat langer doorwerken. Maar in toenemende mate is de vraag of dat wel kan, als je een zwaar beroep hebt.

Hoe moeilijk kan langer doorwerken soms zijn? In gesprekken met onze deelnemers hoor ik vaak dat het ze zwaar valt. Mensen die in de zorgsector werken doen dat met hart en ziel, maar de werkdruk is hoog en het werk is fysiek en mentaal zwaar. Hoe hou je dat vol tot je 67 of misschien straks 68 bent? Van die vraag liggen mensen regelmatig wakker.

Hoog ziekteverzuim

Werknemers in de zorg dragen al op indrukwekkende wijze hun steentje bij aan het langer doorwerken en daarmee betaalbaar houden van de AOW en het pensioen. Eén op de tien werknemers in de zorg is nu ouder dan 60 jaar, terwijl dat in het jaar 2000 nog slechts één op de 140 was. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers in de zorg met pensioen gaan, is in diezelfde periode gestegen van 60 naar 64 jaar.

Er is dus in korte tijd ongelooflijk veel veranderd, maar die verandering gaat niet zonder slag of stoot. Sinds het stijgen van de pensioenleeftijd zien we dat het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikten in de zorgsector toeneemt. De zorgsector heeft nu zelfs het hoogste ziekteverzuim van alle sectoren in Nederland. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Voor iedereen in de sector, werknemers én werkgevers.

Alle handen nodig

Werkgevers en werknemers moeten samen nadenken en goede afspraken maken over hoe mensen tot op oudere leeftijd in de sector kunnen blijven werken. Dat is in ieders belang. Het is in het belang van werknemers om op een gezonde manier te kunnen blijven werken. Het is in het belang van werkgevers om voldoende gekwalificeerd personeel te behouden.

Er is ook nog een ander belang. Er dreigt de komende decennia, onder meer door de vergrijzing, een schreeuwend tekort aan goede mensen in de zorgsector. We hebben dus in toenemende mate alle handen aan het bed hard nodig. Ook dát is een reden om er samen voor te zorgen dat werknemers in de zorgsector op een fatsoenlijke manier wat langer kunnen doorwerken. In het belang van iedereen in Nederland die nu of later zorg nodig heeft. In het belang van ons allemaal dus.

Peter Borgdorff

Directeur PFZW

Peter Borgdorff_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top