HRM

Niet elkaar leegroven maar samenwerken

Bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen vreest voor de 'leegroof' van ziekenhuizen en de thuiszorg (Skipr, 10 januari 2018). Een begrijpelijke vrees. Wanneer zorgwerkgevers met elkaar de strijd aangaan over de schaarse zorgmedewerkers, zijn er alleen maar verliezers. De personeelstekorten in de zorg vragen juist dat werkgevers niet onderling concurreren maar gaan samenwerken.

Zorgmedewerkers hebben überhaupt een hekel aan concurrentie in de zorg en zeker ook aan een concurrentieslag tussen werkgevers over personeel. Zorgmedewerkers laten zich gelukkig ook niet zomaar 'wegroven'. Agressieve wervingsmethoden, ongerechtvaardigde verschillen in arbeidsvoorwaarden en veel personeelsmutaties leiden alleen maar tot onrust op de werkvloer. Als geen ander weten zorgmedewerkers dat je voor goede zorg moet samenwerken. Dat verwachten zij ook van hun werkgevers.

CNV Zorg & Welzijn was pleitbezorger van de arbeidsmarktagenda voor de ouderenzorg, die vorig jaar tot stand is gekomen. Maar er is meer nodig. Wij ondervinden dat deze afspraken nog te vrijblijvend zijn. Nog steeds worden door werkgevers aan CNV Zorg & Welzijn sociale plannen ter goedkeuring voorgelegd waarin medewerkers collectief ontslagen kunnen worden. Terwijl de gezamenlijke doelstelling is dat werkgevers hun medewerkers van werk naar werk helpen. Ook over sectorgrenzen heen.

Dat is een extra reden om niet alleen voor de ouderenzorg maar ook intersectorale afspraken te maken. CNV Zorg & Welzijn pleit voor niet vrijblijvende samenwerkingsafspraken, die voor alle zorgwerkgevers gelden en door de minister afgedwongen kunnen worden. Daar hoort dus allereerst een verbod op collectieve ontslagen in de zorg bij.

En ook een verbod op hoger loon, bonussen of andere individuele componenten die afwijken van de cao en leiden tot oneerlijke verhoudingen tussen zorgmedewerkers. Alle zorgmedewerkers verdienen een goed en gelijkwaardig salaris voor het verantwoordelijke werk dat zij doen. Tenslotte mogen zorgwerkgevers zich niet meer onttrekken aan de regionale afspraken over bijvoorbeeld stages, om- en bijscholing en van werk naar werktrajecten.

Wat zou het mooi zijn als juist alle Groningse zorgaanbieders het goede voorbeeld geven en samenwerken aan goede zorg. Niet alleen door een sluitende zorgketen maar ook door een sluitende arbeidsmarktagenda, waaruit geen zorgmedewerker 'geroofd' kan worden.

Jan de Vries

Sectorvoorzitter CNV Zorg & Welzijn

Jan de Vries nieuw_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top