BLOG

De gang naar de rechter

De juridisering in Nederland lijkt toe te nemen, ook het claimgedrag van mensen. Of dit werkelijk zo is, bijvoorbeeld vergeleken met 10 tot 20 jaar geleden, kan ik niet beoordelen. Dat laat ik aan wetenschappers en andere onderzoekers over. Natuurlijk is voor iedereen waarneembaar dat we een periode van verzakelijking en juist ook verharding doormaken.

Fair play en spelregels

De zorg kenmerkt zich door een zekere zachtheid. De relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger staat centraal. De gehandicaptenzorg kenmerkt zich wel in het bijzonder door de focus op de relatie. Je zou er in zakelijke relaties te weekhartig van kunnen worden. En dat doen we niet. Ook in de gehandicaptensector schuwen we het juridische middel allerminst. Vooral wanneer fair-play aan de orde is of het wijzigen van de spelregels tijdens de wedstrijd.

Indexatie ova

De VGN is, samen met de andere branches, een rechtszaak begonnen inzake de indexatie van de ova, jargon voor overheidsbijdrage voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling. Dat gaat om vele miljoenen. De indexatie wordt nu –dat is eenzijdig vastgesteld- een jaar later betaald (spelregels!) en op een onvoldoende hoog niveau (fair play!), terwijl aan de oorspronkelijke uitvoering een gezamenlijk convenant ten grondslag ligt. Hoezo afspraken? Om dit geld dat we nu tekortkomen (in een nog altijd lastige arbeidsmarkt) moeten instellingen bancair voorfinancieren. Dat is letterlijk zonde-geld.

Weeffouten zorgzwaartebekostiging

Bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven staan we als VGN op de stoep voor de zorgzwaartebekostiging. Een nieuw systeem met weeffouten. Sommige zijn opgelost, een aantal nog niet, met een wat ons betreft onvoldoende motivering. Bovendien geldt hier dat een procedure ook helpt de rollen van enerzijds VWS en anderzijds NZa scherp te krijgen.

We zouden toch niet willen dat deze beide grootmachten zich achter elkaar verschuilen?


Hans Bruning
Directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top