Tech

In de ban van sneeuw en zorgtechnologie

Bij de start van de annual meeting van het World Economic Forum (WEF) in Davos is iedereen in de ban van sneeuw: de bewoners zeggen dat het sinds 1979 niet meer zoveel gesneeuwd heeft en er staan limousinefiles tot wel 7 uur om Davos binnen te komen.

Na wat vertraging bij de start is het daarna weer snel business as usual, of om in Davos' termen te blijven: "creating a shared future in a fractured world", het thema van dit jaar. Het gaat over geopolitiek, economie, gender equality, global security, en technologie… heel veel technologie.

Juist door de voorname rol van technologie, wordt er ook meer en meer over gezondheidszorg gesproken, een thema dat nu juist van oudsher niet centraal staat bij het WEF. En dus spreekt Satya Nadella, CEO van Microsoft, op een panel over 'transforming health in the fourth industrial revolution'.

De achtergrond is dat het gebruik van data, advanced analytics en software enorme voortgang heeft gebracht in veel sectoren in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld in telecommunicatie, logistiek en land- en tuinbouw. Datzelfde is nu aan het gebeuren in energie en transport (voorbeeld Tesla), maar de zorg lijkt achter te blijven, ondanks de rijkdom aan data.

Uitdagingen

Terwijl we juist in de zorg voor enorme uitdagingen staan: we weten nog niet genoeg wat werkt en wat niet. Voor veel klachten en aandoeningen is nog geen goede aanpak of behandeling en voor veel behandelingen is niet afdoende bewijs dat het werkt, of het werkt alleen goed voor een specifieke groep.

Om hierop in te spelen heeft het WEF het 'Value in healthcare'-project gecreëerd. Nederland is een van de vijf landen dat deelneemt aan de pilots van het WEF en werkt aan de Informatics roadmap, een cruciale stap om de beschikbaarheid van zorgdata te garanderen, waarbij privacy en security geborgd zijn.

Trials

Regina Barzilay, professor of computer science aan MIT, bespreekt in Davos een duidelijke casus. Zij stelt dat clinical trials gemiddeld op 1-3 procent van een patiëntenpopulatie worden uitgevoerd, die dan ook nog eens zeer nauwkeurig geselecteerd wordt. De vraag is of de resultaten van die clinical trials dan altijd even goed te gebruiken zijn voor die andere 97 procent van patiënten, die ook niet geselecteerd kunnen worden.

We staan nu echter aan de vooravond van een totaal andere aanpak: real life, real time analyseren wat de resultaten zijn van behandelingen op individueel patiëntniveau. De beschikbaarheid van meer data, het breder kunnen gebruiken van die data, het goed kunnen koppelen van die data (tussen wetenschappers en ziekenhuizen wereldwijd) en het doorontwikkelen van geavanceerde analytische methoden, kan levens sparen en kosten verlagen.

Oplossingen

De eerder van elkaar gescheiden ontwikkelingen in de medische wetenschap, in technologie en in data-analyse komen nu tezamen en bieden vier belangrijke oplossingen in de zorg:

  1. Technologie, in het bijzonder artificiële intelligentie, gaat ons helpen meer en betere medicijnen, combinaties van medicijnen en individuele behandelplannen met die medicijnen te maken;
  2. Technologie, in het bijzonder mobiele communicatie en monitoring, gaat de medische professional in staat stellen zijn patiënten beter te volgen en te begeleiden, waarbij eerder ingegrepen kan worden (preventief) in plaats later of te laat (reactief), en waarbij onnodige bezoeken en interventies voorkomen kunnen worden;
  3. Technologie, in het bijzonder monitoring van het eigen functioneren en het verkrijgen van inzicht in kwaliteit van zorg, zal patiënten in staat stellen een steeds actievere rol te nemen in hun gezondheid;
  4. Technologie, alle ontwikkelingen tezamen, zal de relaties tussen alle stakeholders in de zorg veranderen. En dus zal regulering een gelijke tred moeten houden met de technologische ontwikkelingen.

De belofte is een enorme acceleratie in biomedische kennis en de mogelijkheden om die kennis in de praktijk in te zetten, voor de individuele patiënt. Vanuit LOGEX en Value2Health kijken wij er in ieder geval naar uit om een bijdrage te mogen leveren aan het realiseren van deze mogelijkheden.

Philipp Jan Flach
CEO LOGEX

Philip Jan Flach_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top