BLOG

Is de PvdA weer aan het draaien?

Na de val van het kabinet is de discussie over de marktwerking in de gezondheidszorg weer opgelaaid. Het opvallende in de discussie is dat het begrip marktwerking niet eenduidig omschreven is. Het beste wat je ervan kunt zeggen is dat het gaat om een proces dat op bepaalde aannames is gebaseerd zonder dat echt helder is wat de uitkomst moet zijn. Dat maakt discussies ook erg lastig. Ik merk dat weer in de opmerkingen naar aanleiding van de uitspraken van Wouter Bos over markt en gezondheidszorg; de PvdA is weer aan het draaien. Daarom wat constateringen.

Constateringen

Hulpverleners die op basis van omzet beloond worden. Als ik naar de dokter ga, wil ik de zekerheid hebben dat mijn behandeling met uitsluitend mijn aandoening te maken heeft en niet met de portemonnee van de arts.

Hulpverleners die misbruik maken van hun positie. Ondersteunende specialismen die weigeren de tonnen die men als gevolg van een systeemfout extra hebben ontvangen in welke vorm dan ook terug te betalen. Of de specialist die tegen mij zegt zodra de tariefskortingen van volgend jaar aan de orde waren: "Ach, dan draai je toch wat extra poli’s".

Wetenschappelijke verenigingen die bij het bepalen van wat in de beroepsgroep te doen gebruikelijk is, niet alleen letten op de wetenschappelijke criteria, maar ook het financiële eigenbelang mee laten wegen.

Ziekenhuisdirecties die zich vooral bezig houden met het vergroten van marktaandelen en uitrekenen welke DBC’s financieel onaantrekkelijk zijn en vervolgens proberen deze onderdelen af te stoten.

Politici en beleidsmakers die in theoretische modellen denken en de praktijk van alle dag uit het oog verliezen. En als het anders loopt aanvullende regelgeving verzinnen en zich niet afvragen hoe het komt dat bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden. Die ook denken dat via de 'onzichtbare hand' van de markt verbetering van de doelmatigheid, kwaliteit, toegang en betaalbaarheid tot stand komen.

Toezichthoudende organen die in onderlinge concurrentie hun toezichtstaken steeds verder uitbreiden.

Zorgverzekeraars die er maar niet in slagen hun inkoopfunctie goed van de grond te krijgen. De basis van de hele stelselwijziging.

Investeerders die om het hardst roepen dat er winst in de zorg gemaakt moet worden. Helaas roepen niet alleen investeerders dit.

Instellingen en hulpverleners die drukker zijn met concurrentie dan met samenwerking.

Dit zijn de gevaren van de processen die met marktwerking samenhangen en iedereen heeft gelijk dat de PvdA die in het verleden te licht heeft opgenomen.

Doel

Wat willen we samen met het overgrote gedeelte van mensen die werken in de gezondheidszorg wel?

Een gezondheidszorg waar burgers zich realiseren dat de gezondheidszorg niet zaligmakend is. Dat ziekte en ongemak bij het leven horen. Waar ook sprake is van eigen verantwoordelijkheid en het besef bestaat dat er ook een grens is aan keuzevrijheid. Waar hulpverleners gedreven worden door hun vakmanschap en niet door financiële prikkels. Waar hulpverleners zich realiseren dat structuur en financiering niet bedoeld zijn om hen dwars te zitten, maar bedoeld zijn om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar ook bedoeld om kwaliteit en innovatie te bevorderen.

Waar beleidsmakers en politici zich beseffen dat ook werkers in de zorg zich  verantwoordelijk voelen voor kwaliteit, toegang en betaalbaarheid en geen behoefte hebben aan weer een nieuwe stelselwijziging zonder dat de te bereiken doelen helder zijn.

Mentaliteitsverandering

De gezondheidszorg gaat een zware tijd tegemoet vanwege de gevolgen van de financiële crisis. Er zal veel van iedereen gevraagd worden. Dat vraagt helderheid over doelen die bereikt moeten worden, maar ook helderheid over de weg waarlangs. Maar vooral vraagt het een mentaliteitsverandering. Of zoals een collega laatst tegen mij zei: wij moeten de cultuur van de markt en de financiële prikkels vervangen door de cultuur van zuinig en zinnig. Mij lijkt dat de uitdaging.


Eelke van der Veen
Tweede Kamerlid PvdA

4 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

22 maart 2010

de heer Van der Veen zo nog een element aan zijn opsomming moeten toevoegen.

de patiënt/cliënt/zorgconsument heeft geen sterke marktpositie en wordt door de andere marktpartijen min of meer als grondstof voor het productieproces behandeld. en de gedachte dat de zorgverzekeraars voor zijn belangen opkomen is in strijd met hun eigen belangen.

Anonym

22 maart 2010

Geachte heer Van der Veen,Graag lees ik concrete voorstellen van uw hand, om de zorg betaalbaar te houden, de kwaliteit en toegankelijkheid te vergroten, het toekomstig arbeidstekort tegen te gaan en financiering van bouwplannen te garanderen. Ik stel daarbij één voorwaarde: geen (her)invoering van budgettering voor zorginstellingen. De geschiedenis laat zien wat de gevolgen zijn.

Willekens

22 maart 2010

Analyse = oke

Missie = okeMaar nu de oplossingen. Daar staan nog grote vraagtekens. Want niet alleen van specialist of ziekenhuis wordt een mentaliteitsverandering gevraagd, ook van de patient. Want wil die patient wel langer wachten of meer premie betalen?

Anonym

28 juni 2010

En wat te denken van het volgende: nog vóór dat de fusie van 2 grote ggz instellingen officieel is vertrekt na de eerste bestuurder nu ook de tweede bestuurder. Twee bestuursleden van de andere ggz instelling blijven zitten . De eerste twee zijn of gaan vertrekken met uiteraard een goede financiële regeling, schatting ongeveer een half miljoen. Hiernaast kost het fusieproces ook heel wat: nieuwe naam, logo, veel meer managers, veel ondersteuning vanwege alle processen die geharmoniseerd moeten worden. En daarnaast hebben we nog eens de door de politiek uitgevonden ingewikkelde registratieburocratie(DBC EN FUNCTIEBEKOSTIGING) etc etc. Ik denk dat ik er niet ver naast zit dat dit geheel(ontslag bestuurders en fusieproces), een miljoen kost. En dit gaat ten koste van de zorg voor onze cliënten. Wat gaat de Pvd A hier aan doen?. Die fusiewaanzin moet ophouden. Voor samenwerken zijn geen fusies nodig. In de bestuurskamers lijkt het verdacht veel op machtsverwerving en elkaar uit de tent vechten.En dat alles ten koste van cliënten en medewerkers die zich schamen voor de organisatie waar ze in werken. Graag uw reactie. Ik vertrouw op geheimhouding vanwege de heikele situatie waar we op dit moment in verkeren. Vriendelijke groet.

Top