Tech

De innovatiekracht van een regio

In de Noord-Hollandse regio West-Friesland bruist en borrelt het van de innovatieve ideeën in de zorg. De regio heeft behoorlijk wat vooruitstrevende zorgorganisaties die toonaangevende innovaties starten en invoeren. Deze organisaties koppelen hun innovaties tot nu toe echter niet vanzelfsprekend aan initiatieven of specialismen buiten de eigen sector.

Om ervoor te zorgen dat dit wél vanzelfsprekend wordt, moeten krachten in de zorg worden gebundeld en verrijkt met de input van het bedrijfsleven, gemeenten, onderwijsinstellingen en uiteraard de inwoners van West-Friesland. De zorgorganisaties worden op deze manier gestimuleerd – misschien wel gedwongen – om over de eigen grenzen te kijken, en samenwerkingen aan te gaan die eerder niet vanzelfsprekend waren.

Samen met Angelique Schuitemaker, bestuurder ZONH, heb ik daarvoor tijdens het regionaal bestuurlijk overleg het idee voor HealthMachine WF gepitcht, dat positief werd ontvangen.  

Vernieuwen

HealthMachine WF is een nieuwe, innovatieve methode om te vernieuwen. Een beweging om meer gezamenlijkheid te creëren, waardoor de gezondheid in West-Friesland verder verbetert. Zowel grote als minder omvangrijke zorgorganisaties zijn hierbij betrokken. Vele uiteenlopende specialismen zijn onderdeel van HealthMachine WF en alle zorgdomeinen zijn ruimschoots vertegenwoordigd.

De kick-off van deze beweging is in de vorm van een evenement gegoten, waarbij 300 mensen aanwezig waren. Een gemêleerde mix van zorgprofessionals, studenten, ondernemers, beleidsmakers en patiënten, maar bovenal, bijna zonder uitzondering, burgers woonachtig in de regio West-Friesland.

Innovatieplaza

Onderdeel van de kick-off was een grote innovatieplaza, met allerlei technologische innovaties die men kon bekijken, kon laten toelichten en ook echt zelf kon ervaren. Daarnaast was er een keynote over briljante mislukkingen en een carrousel met korte pitches over de verschillende ontwikkelingen in de regio. Een goede mix om geïnspireerd te raken.

De belangrijkste onderdelen van het programma waren de verschillende themasessies, waar de problemen van Stijn, Marieke, mevrouw Weverink, Henk en Piet werden besproken. Oftewel vijf persona’s die daadwerkelijk in West-Friesland zouden kunnen wonen. Met problemen die maar niet opgelost worden, zoals zorg mijden, laaggeletterdheid en eenzaamheid.

Het bijzondere van deze sessies was dat de groep bestond uit mensen met zeer uiteenlopende achtergronden, waarbij de (al dan niet toekomstige) patiënt zeer intensief betrokken werd. Dat innovatie plaatsvindt op de rafelranden van onwaarschijnlijke samenwerkingsverbanden werd hier kristalhelder. Het waren energieke sessies waarbij veel nieuwe inzichten naar voren kwamen.

Club van 100

De belangrijkste uitkomst van HealthMachine WF is de club van 100. Een mix van in totaal honderd zorgprofessionals, patiënten, studenten, ondernemers en beleidsmakers die zich hebben aangemeld om zich hard te maken voor een van de persona’s.

Uit deze club van 100 worden vijf denktanks gevormd die de ideeën tot acties gaan omzetten. Zij committeren zich aan drie avondsessies waar de oplossingen zo concreet worden gemaakt dat ze kunnen worden gepitcht op het regionaal bestuurlijk overleg. Van de pitches worden drie oplossingen geselecteerd die het komende jaar in de praktijk worden gebracht. Het feit dat zoveel mensen zich - belangeloos - verbinden aan de toekomst van de West-Friese zorg en gezondheid leert ons dat HealthMachine WF een succes is!

De kick-off van HealthMachine WF vond plaats op donderdag 25 januari. De betrokken organisaties waren Omring, GGZ-Noord-Holland Noord, Gezondheidscentrum Kersenboogerd, Westfries Gasthuis, ZONH, Wilgaerden, Geriant, Leekerweide en de gemeente Hoorn.

Bekijk hier de aftermovie.

Joris Arts
Bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Joris Arts_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top