HRM

Te veel sturen: een gemiste kans

Bij lean leidinggeven worden oplossingen niet in een ivoren toren bedacht, maar denkt het hele team mee. Toch vertellen sommige lean-leiders hun mensen nog steeds welke problemen ze moeten oplossen. Herken je dit van jezelf?

Natuurlijk wil je slagvaardig zijn en richting geven aan je team. Als je echter té sturend optreedt, is dit een teken dat je nog te weinig betrokken bent bij het continue zoekproces naar oplossingen op de werkvloer. Een gemiste kans.

Zelf heb ik met vallen en opstaan geleerd de dialoog open te houden. Ik besef nu dat ik mijn mensen vooral moet faciliteren. Als ik opvang waar anderen problemen ervaren, probeer ik - als het me lukt - niet van bovenaf de oplossingen aan te dragen. Wel vraag ik mijn medewerkers heel gericht wat volgens hen de beste aanpak is. Ik streef ernaar ruimte te geven voor kritiek en bezwaren en sta open voor suggesties.

Ommezwaai

Wil je een culturele ommezwaai waarbij medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen en ervaren? Dan speel je als leidinggevende daarin een cruciale rol. Om met Steve Jobs te spreken: "My job as a leader is not to be easy on people. My job is to make them better". Dit kun je doen door je mensen elke dag te laten leren en groeien, in kleine stappen, dichtbij het werkproces. Vergeet niet daar ruimte voor te maken: tijd, budget en een veilige en niet-verwijtende omgeving.

Door elke dag samen op te trekken en aandachtig te luisteren naar elkaars suggesties, stijgt niet alleen de kans op het behalen van het beste resultaat, maar ook de kans dat alle betrokkenen zich in de oplossing kunnen vinden. Iedereen heeft immers meegedacht. Zo krijg je duurzame standaarden, die beter gevolgd worden.

Collectief succes 

Het helpt hierbij als je collectief succes en individuele vooruitgang expliciet benoemt en viert. Zo voelen medewerkers hoe zij persoonlijk bijdragen aan het succes van de organisatie. Dit leidt tot meer werknemerstevredenheid, wat zich direct vertaalt in meer patiënttevredenheid. En dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.

Kjeld Aij
Directeur divisie Acute Zorg VU medisch centrum

Kjeld Aij_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top