Tech

Diagnostiek in transitie

De huidige markt van diagnostiek is volop in beweging. Er is meetapparatuur waarmee de patiënt en consument zelf metingen kan doen en er komen steeds meer nieuwe technologieën op de markt voor het maken van haarscherpe 3D-beelden. Meten we nu al zelf onze hartslag en sommigen hun glucose door wearables, straks mogelijk ook onze ontstekingswaarden en witte bloedlichaampjes.

Deze verandering gaan we niet tegenhouden en brengt naast uitdagingen ook nieuwe mogelijkheden. Deze transitie van professionele diagnostiek naar consumentendiagnostiek vraagt van zorgprofessionals een andere begeleiding van patiënten en consumenten. De huisarts zal als eerste benaderd worden om mogelijk afwijkende waarde te verifiëren en interpreteren. Waarom? Omdat de consument wil weten of de meting klopt en of hij zich zorgen moet maken.

Er wordt nu al veel data verzameld door zorgverleners en patiënten. De eigen metingen van patiënten geven aanvullende informatie. Meer diagnoses kunnen nu al dicht bij de patiënt worden uitgevoerd, waarmee de consument sneller en beter kan worden geholpen. Dit heeft impact op de werkwijze van de bestaande diagnostische centra. De huidige infrastructuur van diagnostische centra en bijbehorende logistiek zal gaan veranderen. Door het verschuiven van laagdrempelige diagnostiek naar de huisartsenpraktijk en consument. Diagnostische centra zijn zich hier al op aan het voorbereiden.  

Kansen

De verandering naar een meer consumentgedreven diagnostische markt biedt ook kansen voor zorgverleners, diagnostische centra en andere spelers op de markt. Met behulp van meer data kunnen analyses uitgevoerd worden. Waarde kan toegevoegd worden door data vanuit zorgverleners en consumenten te verbinden. Is dat altijd ten goede van de zorg? Ja, we denken van wel. Zeker als het bijdraagt aan zinnige en zuinige zorg. Hierbij moeten we kwaliteit van zorg borgen en kunnen garanderen. Meer data maakt het mogelijk relaties te leggen, waardoor snellere, betere en persoonlijkere analyses plaatsvinden. Slimme beslisondersteunende software gaat de professional helpen om beter te sturen op resultaten en persoonsgerichte zorg. Betere adviezen die mogelijk leiden tot betere gezondheid.

In de transitiefase zal het huidige logistieke model verder onder druk komen te staan. De consolidatie van het aantal locaties waar diagnostiek wordt uitgevoerd is moeilijk in stand te houden, terwijl de consument behoefte heeft aan meer (en mogelijk zelfs thuis) en snellere mogelijkheden voor diagnostiek. Slimme combinaties en innovaties uit andere sectoren kunnen hierbij helpen om hierin een win-win-situatie te creëren.

Van diagnostiek naar data science

Voor diagnostische centra is het zaak te kijken hoe deze middelen in te zetten en hoe waarde te kunnen blijven bieden aan de klant, waarbij de huisarts de regie houdt. De verwachte impact is groot, want we gaan van diagnostiek naar data science. Data wordt niet meer alleen verzameld bij de huisarts en specialist, maar via allerlei kanalen. De winnaars van morgen zijn bezig met: Hoe speel je in op deze trends? Waar gaan zorgverleners en consument elkaar vinden? Op welke wijze kunnen en willen diagnostische centra de diagnostische informatie beschikbaar stellen? Wat wordt het nieuwe businessmodel? Een mooie uitdaging om innovaties die hierop inspelen in te zetten in je organisatie. Met als doel: onderzoeken waar en hoe duurzaam meerwaarde geboden kan worden aan zorgverlener, patiënt en consument.

Mariska Adegeest en Huub Zijlstra
Innovatiecoördinator bij Star-SHL en business manager Health bij PostNL

Huub Zijlstra en Mariska Adegeest

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top