BLOG

Effectieve zorg, hoe organiseer je dit?

In de regio Gorinchem werken huisartsenorganisatie Huisarts en Zorg (HenZ), het Beatrixziekenhuis van Rivas Zorggroep en zorgverzekeraar VGZ sinds 2015 samen aan een oplossing voor de stijgende zorgkosten, onder de noemer van de leertuin Kwaliteit Als Medicijn (KAM).

Met KAM zijn huisartsen, specialisten en zorgverzekeraars gezamenlijk de uitdaging aangegaan om de kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid van zorg nu én in de toekomst in balans te houden. Dit alles met het uiteindelijke doel om de zorg effectiever maken. Maar hoe organiseer je dit? 

Binnen de KAM wordt gestreefd naar het effectiever maken van zorg door onnodige zorg te vermijden. Tussen de huisartsen en specialisten van het ziekenhuis vindt daarom voortdurend overleg en afstemming plaats over welke zorg en waar deze zorg het beste geleverd kan worden. Onnodige controles worden geschrapt en huisartsen worden gestimuleerd om onnodige verwijzingen naar de tweedelijn te voorkomen. Inmiddels zijn er meer dan 60 projecten rond dit thema ontstaan en zijn er 24 regionale transmurale afspraken gemaakt over verwijzen en terugverwijzen tussen eerste en tweede lijn.

Coachende rol

Medisch specialisten krijgen binnen de leertuin KAM steeds meer een coachende rol. Zij worden gestimuleerd huisartsen te adviseren en zelf minder patiënten te zien. Aanvullend verwijzen medisch specialisten sneller terug naar de huisarts en worden overbodige policontroles geschrapt. Deze manier van werken vraagt uiteraard wel om het inbouwen van de juiste financiële prikkels. Een vaste meerjarenafspraak over de omzet van het ziekenhuis is voorwaarde scheppend geweest om deze kwaliteitsagenda te ondersteunen.

In het ziekenhuis heeft deze werkwijze inmiddels tot een behoorlijke reductie van zorgkosten geleid van 4 miljoen euro. Door de jaren heen is er op veel terreinen een volumedaling te zien in het ziekenhuis: 20 procent minder herhaalbezoeken, 15 procent minder ligduur, 6 procent minder ingrepen. Het aantal (unieke) cliënten is in het ziekenhuis is hierbij gelijk gebleven.

Verhogen huisartsenformatie

Binnen de leertuin KAM loopt in de eerste lijn een pilot waarbij de huisartsenformatie van zeven huisartsenpraktijken is verhoogd, om meer tijd voor de patiënt in te kunnen plannen. Deze praktijken hanteren nu een standaard consultduur van 15 minuten in plaats van 10 minuten en huisartsen maken 30 minuten vrij voor een dubbelconsult. Ook is bij deze praktijk meer aandacht besteed aan de triage en aan verstandig verwijzen.

De deelnemende pilotpraktijken hebben in 2017 maar liefst 6 procent minder verwezen naar het ziekenhuis dan de overige huisartsenpraktijken in het werkgebied. Dit terwijl de overige huisartsenpraktijken over dezelfde periode zelfs 1,9 procent meer hebben verwezen naar het ziekenhuis. Ook zien we bij deze zeven pilotpraktijken dat zij 6 procent minder röntgendiagnostiek hebben aangevraagd, waar de overige huisartsenpraktijken 1,9 procent meer hebben aangevraagd. Deze cijfers laten zien dat het loont om meer tijd aan de voorkant van het proces te organiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de patiënttevredenheid. Deze is namelijk aantoonbaar gestegen, evenals de werkbeleving van de deelnemende huisartsen.

Naar kwaliteitsgedreven bekostiging

Op basis van de bovenstaande cijfers en de ervaringen binnen de leertuin KAM,  lijkt het verstandig om de bakens te gaan verzetten en van een productie-gedreven bekostiging naar een bekostiging op basis van kwaliteit te gaan.

Ik zie u graag op 5 april op het congres over VBHC om hier meer over te vertellen.

Vincent Coenen
Medisch directeur Huisarts en Zorg

Vincent Coenen

-----
Dé autoriteit op het gebied van value based healthcare (VBHC), professor Robert S. Kaplan komt naar Nederland. Op 5 april laten hij en andere Nederlandse experts hun licht schijnen op VBHC. Mis deze eenmalige kans niet: schrijf u in!

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top