BLOG

De waan van keuzevrijheid

Het is altijd mooi politici een lans te zien breken voor keuzevrijheid in de zorg, zoals nu weer in de heisa rond de mogelijke overname van het Vlietlandziekenhuis door zorgverzekeraar DSW. Een tikje gratuit is het wel, want het argument van keuzevrijheid van de patiënt heeft in het hele stelseldebat nooit een rol van enige betekenis gespeeld. Was keuzevrijheid de voornaamste overweging geweest, dan had iedere verzekerde allang een geheel naar eigen inzicht te besteden PGB of medical savings account gehad. Let wel: zonder tussenkomst van de huisarts! Die zit er in zijn poortwachtersrol toch vooral om te voorkomen dat zorgconsumenten met allerlei wissewasjes meteen doorhollen naar de dure tweede lijn.

Potverteerders

Zelfs als Pasen en Pinksteren op een dag vallen, zal de zorgconsument nog niet vrijelijk kunnen beschikken over een eigen zorgbudget. De politiek ziet zorgconsumenten namelijk stilletjes als doldrieste potverteerders, die als ze maar even de kans krijgen naar hartelust medisch gaan rond shoppen. En daarmee zouden de kosten van het stelsel nog erger de pan uit rijzen dan nu al het geval is.

Punten scoren

Dit laatste is natuurlijk een politieke doodzonde en de nachtmerrie van ieder kabinet. Dergelijke preoccupaties maken in ieder geval wel goed duidelijk waar de stelselwijziging in de kern omdraait en dat is en blijft kostenbeheersing. Weliswaar met als aanvullende voorwaarden dat de kwaliteit en toegankelijkheid hier niet onder mogen leiden, maar toch voor alles kostenbeheersing. Voor zover er sprake is van keuzevrijheid, is deze puur instrumenteel, dat wil zeggen gericht op kostenbeheersing. De consument mag kiezen, maar alleen om zorgaanbieders en verzekeraars scherp te houden en te dwingen tot de meest kosteneffectieve prestatie. Toch leeft menig burger in de veronderstelling dat  keuzevrijheid zoiets betekent denkt als de absolute vrijheid om ongehinderd te kiezen voor de beste kwaliteit. En de politiek laat de burger graag in die waan. Met kostenbeheersing is nu eenmaal een stuk lastiger punten scoren dan met keuzevrijheid. Zeker als dat bij de burger het vermoeden voedt dat hem uit pecuniaire overwegingen optimale zorg voor eigen lijf en leden onthouden wordt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

wdnfxQjSzwWoDwsBRmT

1 maart 2011

8ib1Rc <a href="http://cfjpcxwxsjzy.com/">cfjpcxwxsjzy</a>, [url=http://csttsegdqxcf.com/]csttsegdqxcf[/url], [link=http://lywuhljgqyoi.com/]lywuhljgqyoi[/link], http://dtuvrwtvmyar.com/

Top