HRM

Radicaal anders leren voor een gezonde arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt van de zorg knelt in zijn voegen, nieuwe blikken professionals opentrekken is geen issue. Het is de hoogste tijd voor andere oplossingen. Laten we de actuele arbeidsmarktcrisis in de zorg benutten om versneld te transformeren naar de zorg van de toekomst. Laten we werk maken van radicaal anders leren voor een gezonde arbeidsmarkt.

Een showstopper bij de huidige plannen is dat er gewerkt blijft worden met instrumenten uit een voorbij tijdperk. Faciliterende structuren zoals financiers, opleiders en koepels zijn mammoettankers die elkaar in de greep houden en steeds weer met traditionele systeemoplossingen komen.

Andere koers

Wij pleiten voor een andere koers, de koers van radicaal anders leren met daarin tenminste aandacht voor:

  • Opleiders gaan massaal aan de slag met radicaal anders leren. Opleiders hebben de opdracht om zich massaal en innovatief in te zetten voor het leren van de toekomst. Vakken als social media, serious gaming, community leren, slim administreren, inzet van zorgtechnologie, kennis over robotisering en dialoog worden extra belangrijk. Deze omslag vraagt om anders doen, de huidige structuren van het onderwijs zitten de vernieuwingsparels in de weg. Als opleiders de ontwikkelslag niet massaal maken, worden mensen opgeleid voor de arbeidsmarkt van gisteren.
  • Alle studenten gaan een 'ontwikkelstage' meemaken. Zij gaan een stage invullen door ervaren collega’s te leren werken met sociale media en/of technologie. Daarmee claimen zij op voorhand geen kostbare werktijd van ervaren medewerkers, maar voegen als lerende jongere iets toe aan de ontwikkeling van professionals en de hedendaagse zorg. Voordelen? Ervaren zorgmedewerkers ontwikkelen sneller en tegen lage kosten hun digivaardigheid, terwijl het probleem van te weinig stageplaatsen substantieel wordt verminderd.
  • Opleiders, zorgaanbieders, professionals en andere betrokkenen adopteren hedendaagse instrumenten om slimmer, sneller en samen te leren. We stoppen met het steeds weer uitvinden van hetzelfde wiel. Dat kost geld en ook nog eens kostbare tijd van professionals.

Faciliteren

Belangrijke vraag is hoe gevestigde systemen in staat zijn om deze opdracht te faciliteren. Wie blijft doen wat ie deed, houdt wat ie heeft. De laatste jaren zijn er de nodige programma’s gestart om tot verandering te komen. Pacts zijn en worden gesloten, meerjarenprogramma’s  zijn gestart en een volgend groot arbeidsmarktprogramma wordt nu opgetuigd. Met altijd de beste bedoelingen, maar te vaak met een blik in de achteruitkijkspiegel. De mensen die nu afstuderen brengen niet de vernieuwing die nodig is en ervaren mensen worden onvoldoende meegenomen naar de toekomst. Daar doen we die mensen én de zorg tekort mee.

Het zal geen eenvoudige operatie zijn, maar door de inzet van instrumenten als vlogs, serious gaming en learning communities kunnen mensen voor een fractie van de huidige opleidingsgelden, meer en beter leren in minder tijd. Juist dat laatste is een belangrijk winstpunt, want meer beschikbare werktijd per professional betekent een toename van de arbeidsproductiviteit en afname van de krapte op de arbeidsmarkt.

Radicaal anders leren is de sleutel tot een gezonde arbeidsmarkt in de zorg.

Monique van Doorn
Directeur Verder door anders doen
Monique van Doorn_311

Jaap Jan Brouwer
Initiatiefnemer van Koplopers in de Zorg

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top