HRM

Collegiale crowdfunding geeft medewerkers invloed

Collegiale crowdfunding is een manier om medewerkers in de actieve stand te krijgen. En passant nemen ze hun collega’s mee. Dat kan niet anders, want ze hebben hun collega’s nodig om hun idee te realiseren. In Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben we hier goede ervaringen mee.

U kent allemaal het smoezenboek. "Er is toch geen geld" of "mijn baas wil niet". Maar dit gaat niet meer op. Het enige wat we van de medewerkers vragen is dat ze hun goede idee wereldkundig maken, zich er zelf voor gaan inzetten en vooral het lef hebben om genoeg collega’s te overtuigen van hun eigen idee. Weg is het vangnet van mopperen en medewerkers die daar genoegen mee nemen of het goede idee over de schutting gooien bij hun leidinggevende. Het niet zelf in beweging komen voor de beste zorg die je kan bedenken is voor niemand meer te rechtvaardigen. Of toch wel?

Innovatieve cheque

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is in 2017 een experiment gestart met een innovatieve cheque. Iedere medewerker krijgt een cheque van 50 euro die hij of zij kan besteden aan een idee van iemand in de organisatie. Iedere medewerker kan ook een idee lanceren en daarvoor voldoende cheques ophalen. Wij hebben het initiatief genomen om deze collegiale crowdfunding mogelijk te maken en het management van de organisatie overtuigd van de kracht van dit middel. De interne communicatie is van start gegaan en binnen ons intranet is een crowdfundingspagina gebouwd waar de ideeën geplaatst werden. Iedereen kan zien of, hoe snel en door wie de initiatieven vollopen.

Daarnaast zijn wij beschikbaar voor de initiatiefnemers om te sparren over hun idee en de promotie daaromheen en om de overgebleven grenzen in beeld te brengen en te (laten) toetsen. Denk hierbij aan zaken als veiligheid en hygiëne. Meer dan sparren doen we ook niet, we laten ons niet verleiden om mee te helpen duwen en trekken. Wij vinden het essentieel dat het idee van de initiatiefnemer blijft. Zonder dit behoud van eigenaarschap is er geen intern ondernemerschap, en daar is het ons om te doen. Zelf anderen van je idee overtuigen en daarbij buiten de grenzen van je eigen afdeling treden. Intern ondernemerschap gaat voor ons niet zozeer over het vergroten van de omzet of de marge, maar over het realiseren van ideeën en het benutten van kansen om klantwaarde toe te voegen.

Hamvraag

Of collegiale crowdfunding hierbij helpt is voor ons de hamvraag. Kunnen we hiermee het tij keren van "er kan hier nooit wat", dat zo breed op de werkvloer in de ziekenhuizen van Nederland wordt gevoeld? In hoeverre zijn we al ten prooi gevallen aan learned helplessness? Uit de psychologische experimenten (Seligman, 1967) weten we immers dat het opheffen van belemmeringen soms helemaal niet meer helpt om over frustraties heen te kijken en beweging te creëren. Het schokkende van de uitkomsten van die experimenten was dat mensen niet alleen echt hulpeloos worden als ze leren dat ze geen invloed kunnen uitoefenen, maar juist dat  - als ze wel weer invloed kunnen uitoefenen - het ook heel moeizaam is om (weer) te leren wat ze moeten doen om hun doel te bereiken.

Met collegiale crowdfunding heffen we belemmeringen op, aan mensen wordt invloed (terug) gegeven, om de zorg weer mooier te maken en het werk weer leuker; gewoon klein en dichtbij. We hoopten dat het zou werken, dat mensen niet (of nog niet) gevangen zijn in hun geleerde hulpeloosheid die door de zorg heen raast. Wat een opluchting voor ons dat er acht maanden na de introductie maar liefst 562 medewerkers hebben meegedaan. Hiermee zijn zeven doelen bereikt zoals een piano in de hal, een muziekkussen tegen de pijn en een fietslabyrint met mooie virtuele routes door de regio voor de ouderenafdeling en de dialyseafdeling.

Succes verdubbelen

De collegiale crowdfunding gaat door in 2018 en we streven ernaar dit succes minimaal te verdubbelen, waardoor 1.200 medewerkers ervaren dat ze succesvol invloed kunnen uitoefenen. Succesvolle invloed brengt mensen het meest effectief in hun kracht. En die kracht komt onze patiënten ten goede. We gaan ervoor: ook dát is intern ondernemerschap.

Titia Veldman en Evelien Beentjes
Strategisch adviseurs raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

Titia Veldman en Evelien Beentjes

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top