Tech

Empower de dokter!

Artsen, maar ook verpleegkundigen, moeten heel veel vastleggen, voor veel verschillende doeleinden. Daarover wordt veel geschreven, en bijna evenveel geklaagd. Maar goede vastlegging is nu eenmaal noodzakelijk om bijvoorbeeld value based healthcare praktijk te maken, ook dat is duidelijk. Wat voor ons ook klip en klaar is: de zorgverlener heeft daarbij maximale steun nodig. Steun van bestuurders, van zorgverzekeraars en van de beleidsmakers in Den Haag.

Als we eenduidig en eenmalige vastlegging van zorginformatie gemeengoed willen maken, dan moeten zorgbestuurders erkennen dat dát nogal wat vraagt. Want ja, die EPD’s die zijn er. Maar we weten allemaal dat die niet automatisch ondersteunen in het goed vastleggen van zorginformatie zodat die altijd en overal beschikbaar is voor zorgverleners en patiënten.

Teamwerk

Om ervoor te zorgen dat EPD’s helpen, en niet langer als een last worden beschouwd, moet er een aantal dingen gebeuren, zo denken wij. Ten eerste moet het besef indalen dat het EPD niet zo werkt als een papieren dossier. Goed kunnen werken met het EPD vereist training 'on the job' door collega’s, vraagt om zoveel als mogelijk stroomlijnen met het zorgproces en het vraagt om teamwerk. Want alleen door afstemming in de keten leggen we informatie vast die betekenis heeft, voor patiënt en zorgverlener.

En dit alles, beste zorgbestuurder, kost tijd en het kost lef. Tijd van alle zorgverleners. En lef van die dokters (en verpleegkundigen) die deze kar in hun organisatie trekken. Het lef om te streven naar innovaties die voor velen nog onmogelijk lijken. Het lef om collega’s aan te spreken op het feit dat de technische mogelijkheden ook vragen om een andere manier van werken.

Deze dokters met lef zien hoe IT de zorgprofessionals kan helpen een beter beeld te krijgen van alle aspecten van de patiënt. En ze zien hoe de IT de patiënt een beter beeld kan geven van zichzelf en zijn eigen zorgproces.

Kosten en baten

Wij waarderen deze zorgverleners met lef, en vragen u dat ook te doen. Graag in woorden, en in blijken van waardering, maar ook met de zaken die zij echt nodig hebben: tijd en geld om die zo kostbare zorginformatie optimaal te organiseren. De kosten gaan ook hier voor de baten uit. Maar het goede nieuws is: die baten die zijn er wel degelijk! Want als het lukt om die informatie optimaal vast te leggen en het EPD voor de zorgverleners te laten werken, dan heb je ook wat! Goede inzage in de informatie door de patiënt zelf en de betrokken zorgverleners, de mogelijkheid onderzoek te doen op basis van diezelfde data, uitwisseling van informatie met andere zorgverleners van de patiënt, en – speciaal ook voor u – stuurinformatie.

Joyce Simons en Marc Seelen
Organisatieadviseur; Nefroloog en CMIO in het UMCG 

Joyce Simons en Marc Seelen

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top