Tech

Heel Holland Hubt

Health Valley, Medical Delta, Health hub Roden, Health hub Utrecht, Life Sciences & Health hub: Nederland barst van de hubs op het kruispunt van zorg, wetenschap en technologie. De ene hub focust zich meer op het leven en het ouder worden, terwijl de ander de technologie als aanvliegroute gebruikt. Heel Holland Hubt!

Een hub is een logistiek knooppunt. Een plek waar verschillende stromen bij elkaar komen om vanuit dat ene punt weer vervoerd te worden naar de plaats van bestemming of een ander knooppunt. Maar voegt een hub wel waarde toe? Zijn hubs alleen doorvoerroutes of zijn het meer broedplaatsen van kennis en innovatie? Heeft Nederland als klein kikkerlandje wel health hubs nodig?

Eendimensionaal 

Het antwoord lijkt mij duidelijk: een volmondig ja. Wie de zorg ziet als een groep organisaties, onderverdeeld in branches en gerangschikt naar omvang van de omzet met een paar duistere krachten die ervoor moeten zorgen dat de zorg zo goedkoop mogelijk wordt geleverd, heeft misschien een negatief en eendimensionaal beeld van ons systeem, maar zal wel meteen zien dat er meer nodig is om datzelfde systeem verder te brengen.

Ga maar na: "Not invented here", "wij doen het zo, omdat we het al jaren zo doen", et cetera, et cetera. Een systeem heeft logistieke knooppunten nodig waar ideeën bij elkaar komen, waar nieuwe inzichten samen kunnen broeden om zodoende te kunnen evolueren. Zo ontstaat samenwerking, vertrouwen en verandert een systeem in een ecosysteem.

Verbinden

En daar wordt meteen de onvolkomenheid van een regionaal georiënteerd hubsysteem zichtbaar. De regio Nijmegen heeft misschien dé innovatiehub van Nederland en Groningen dé Healthy Ageing hub, maar ook buiten die regio’s vinden belangrijke ontwikkelingen plaats op dezelfde thema’s. Een schone taak wacht op diegene die al deze regio’s en thema’s wil en kan verbinden. Hup Holland Hub!

Simon Broersma
Hoofdredacteur Skipr

Simon Broersma_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top