BLOG

VBHC: de oplossing voor al uw problemen?

Value based healthcare, daar moeten we iets mee. Zo klinkt het in de bestuurskamers door het hele land. Wie anno 2018 in het jaarverslag, de website of in het netwerkcircuit niet praat over VBHC kan de tent al bijna sluiten.

VBHC is de oplossing voor al uw problemen. Arbeidstekort? VBHC! Dure medicijnen? VBHC! Krimpregio? VBHC! Pijn aan uw kleine linkerteen? Misschien even aankijken voor u naar de huisarts gaat, maar anders zeker VBHC!

Value based healthcare of één van de aanverwante begrippen als triple aim en quadruple aim worden te pas en vaak ook te onpas gebruikt. Hoog tijd voor Skipr om de thermometer in de Nederlandse zorg te steken. Wat kunnen we nu echt met het principe van patiëntwaarde = uitkomsten van zorg : kosten.

Meningen

Uiteraard zijn de meningen verdeeld. Waar de één VBHC ziet als dé oplossing voor de uitdagingen in ons stelsel, heeft de ander bedenkingen. Is het niet het zoveelste managementspeeltje dat langskomt en over een paar jaar weer volledig van de radar is?

De vraag of VBHC met zijn uitkomstmetingen en ketenbekostiging en multidisciplinaire teams echt werkt is in feite niet zo belangrijk. En of een nieuw initiatief nu wel of juist geen VBHC is, is in mijn ogen zelfs totaal irrelevant. Feit is dat veel mensen en organisaties er in geloven en dat onder het mom van VBHC een pril vertrouwen lijkt te ontstaan tussen stakeholders die elkaar de afgelopen jaren geregeld de tent uit vochten.

VBHC-stempel

Meerjarencontracten worden afgesloten tussen verzekeraars en aanbieders, de professional en de bestuurder werken samen aan hogere kwaliteit van zorg en iedereen heeft de beste uitkomsten voor de patiënt voor ogen. Is het makkelijker om dit te bereiken als er een VBHC-stempel op de samenwerking staat? Ga dan gerust uw gang.

Simon Broersma
Hoofdredacteur Skipr

Simon Broersma_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

6 juni 2018

Ik weet, als groot voorstander van uitkomstfinanciering, niet zo goed wat ik van de pennenvrucht van dhr. Broersma moet denken. Maar er is een fout ingeslopen: dat ketenzorgbekostiging vast onderdeel van VBHC zou zijn. Dat klopt niet. En dat is maar goed ook, want er zitten veel haken en ogen aan - geformaliseerde - ketenzorg. Zie daarvoor https://gezondezorg.org/kem.php#ketenzorg. Waarbij alvast opgemerkt dat samenwerking ook heel goed kan zonder dergelijke ketenzorg.

Verder zou het m.i. de duidelijkheid ten goede komen als we gewoon de term uitkomstfinanciering c.q. uitkomstgedreven zorg handhaven. Dat is de term waarmee het eind 2011 begon, in de bijna unaniem aangenomen TK-motie-Smilde c.s. Want wat is de wezenlijke meerwaarde van de term value-based health care? Als die er niet is, zou er in ieder geval bij vermeld moeten worden dat het de nieuwe term voor uitkomstfinanciering is.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

13 juni 2018

Een correctie op mijn eigen reactie is op zijn plaats. Ten eerste was de term VBHC, verzonnen door Michael Porter, er eerder dan de term uitkomstfinanciering (2006 vs 2011). Ten tweede is ketenzorg(financiering) wel een vast onderdeel van Porters VBHC.

Dat betekent niet dat ik vind dat dat ook zou moeten, want de organisatorisch-inhoudelijke bezwaren ertegen vind ik nog steeds valide en wegend. Maar dhr. Broersma valt niet te verwijten dat hij die twee koppelt. Excuus, hr. Broersma.

Top