Tech

Nieuwe AVG, storm in een glas water?

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In de media was daar de laatste tijd veel om te doen. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat kleine bedrijven ook gewoon aan de regels moeten voldoen en minister Dekkers laat weten dat er niet direct hoge boetes opgelegd zullen gaan worden.

Grappig is dat wij al twee jaar weten dat de AVG eraan komt en wij dus al twee jaar de gelegenheid hadden om de nodige maatregelen te treffen. Het is wel heel tekenend voor Nederland om maatregelen die je moet treffen tot het allerlaatste moment uit te stellen. Bijzonder is wel dat de AVG eigenlijk helemaal niet zoveel nieuwe verplichtingen oplegt. Goed, toegegeven, de verplichte functionaris voor gegevensbescherming en een verwerkingsregister zijn nieuw, maar voor het overige gaat het veelal om verplichtingen die al golden op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Burgerlijke ongehoorzaamheid?

Eigenlijk kun je de AVG vergelijken met een flitspaal langs een provinciale weg. Op die weg mocht je altijd al 80 rijden, maar nu er ineens een flitspaal geplaatst wordt die op 25 mei aan is gegaan, lijken wij allemaal eerst nu bewust te zijn van deze maximale snelheid. Als je er zo naar kijkt, dan is het wel te begrijpen dat de Autoriteit Persoonsgegevens strak in de wedstrijd zit en aangeeft dat zij wel gewoon gaat controleren.

Het verwijt dat de AVG heel veel extra kosten met zich meebrengt is voor een groot deel dus een uiting dat men niet goed op de hoogte was van de verplichtingen die al golden en een massale burgerlijke ongehoorzaamheid van de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Niet direct hard handhaven

Dankzij de AVG en de hoge boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen zijn wij ons nu wel goed bewust van de verplichtingen waar wij aan moeten voldoen. En daarbij kunnen wij er ook vanuit gaan dat als je alles nog niet helemaal op orde hebt, niet direct een boete zal volgen. Dus wie remt voor de flitspaal en daar met 85 km per uur voorbij komt, komt daar waarschijnlijk wel mee weg. Maar het niet nemen van enige maatregel en met 120 langs de flitspaal rijden, dat is vragen om een hoge boete.

Karik van Berloo
Partner bij Eldermans | Geerts

Karik van Berloo_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top