BLOG

Specialist moet onafhankelijk blijven

De raad van bestuur van het azM heeft gemeend zogenaamde top-preferente zorg te moeten beperken tot 'het postcodegebied dat bij het ziekenhuis hoort'. Politici, zorgverzekeraars en bestuurders buitelen over elkaar heen om hier iets van te vinden. Dat patiënten hier iets van vinden is logisch, zij dienen terecht een klacht in. Maar heeft iemand gehoord wat de dokters die op de desbetreffende afdeling werken ervan vinden dat zij patiënten niet mogen behandelen?

Spreekverbod artsen

Ik (nog) niet. Verwondert u dat? Mij eigenlijk niet. Wat ik tussen de regels door lees, is namelijk dat journalisten wel hebben geprobeerd deze dokters te spreken te krijgen, maar dat zij een spreekverbod opgelegd hebben gekregen. Daar zit je dan als dokter. Zwaar geïnvesteerd in een academische carrière, werkzaam in één van de topcentra van Nederland en jou wordt opgedragen om patiënten te weigeren. Patiënten die speciaal naar jouw afdeling komen omdat je jaren gewerkt hebt aan het opbouwen van specifieke expertise, waarvoor zelfs zieke mensen bereid zijn van ver te komen. Dit overkomt je misschien wel omdat de raad van bestuur druk doende is een machtspelletje uit te vechten met een te weinig betalende verzekeraar of een bezuinigende minister. Als het aan de dokters op deze afdeling zou liggen, zou die patiënt natuurlijk gewoon behandeld zijn. Echter, als ze ervoor zouden kiezen om die patiënt toch te behandelen of toch hun mond open te doen tegen de pers volgen waarschijnlijk disciplinaire maatregelen.

Loondienst voor specialisten

Kortgeleden deed PvdA-Kamerlid Eelke van der Veen zijn zoveelste oproep om medisch specialisten landelijk te dwingen in loondienst  te gaan. Hij heeft daarvoor heel logisch klinkende theorieën. Een belangrijk argument is dat er in de ziekenhuizen waar vrijgevestigde specialisten werken geen hiërarchische verhouding is van het bestuur tot de medisch specialist. Daardoor kan het bestuur zijn instelling niet optimaal besturen en zou verantwoordelijk zijn voor zaken waar zij geen invloed op kunnen uitoefenen.

Belangenbehartiging

In Maastricht laat de raad van bestuur ons zien wat een hiërarchische verhouding van het bestuur tot de medisch professional voor invloed heeft op de benadering van de individuele patiënt. Gelukkig komt dit incident juist op tijd om de patiënt en de patiëntenverenigingen wakker te schudden. Alvorens zij instemmen met een landelijk afgedwongen dienstverband voor alle specialisten moeten zij zich realiseren dat de belangen van beleidsmakers, politici en bestuurders niet altijd overeenkomen met die van de individuele patiënt. Op dit moment is nog ongeveer de helft van de specialisten in Nederland vrijgevestigd en niet in dienstverband. Ik hoop dat dat in de toekomst ook zo blijft, dan kunnen zij zich in het krachtenveld van de ziekenhuiszorg in ieder geval onafhankelijk blijven bekommeren om het lot van de individuele patiënt.


Peter Paul van Benthem
KNO-arts

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

19 oktober 2010

Als we straks de num fixus van de opleiding geneeskunde hebben, en voor jou 10 anderen zijn, piep je dan nog net zo?

Top