BLOG

De zorg moet de ranglijstjes voorbij

Na een aantal jaren benchmarken op overhead percentages en kosten is de voorspelbaarheid van de uitkomsten zodanig dat een jaar laag toevoegen aan dat rijtje geen voldoening meer geeft.

Het kenmerk van benchmark is natuurlijk dat je van elkaar kunt leren. De context, cultuur en structuur bepalen de mate van overhead en de toegevoegde waarde. Het is geen absoluut getal / waarde die nagestreefd moet worden. Te vaak betrap ik mezelf op dat uitleg en toelichting gegeven wordt op ‘definitie’ en dat daarmee ook een duiding voor het verschil gegeven kan worden.

Deze technische uitleg en duidelijk is makkelijk en geeft ook een eerste analyse. Maar inmiddels zijn deze analyses ook wel bekend en geven bevestiging op de bekende rijtjes. Maar wat dan wel?

Leeromgeving

Eerst maar eens wat theorie over 'leren' opgezocht. In het boek Canon van het leren staan 50 concepten en grondleggers beschreven. Een van de theorieën is die Vygotsky: Zone van de naaste ontwikkeling. Er worden twee fasen onderkent namelijk de zone van de actuele ontwikkeling en de zonde van de naaste ontwikkeling. De zone van de actuele ontwikkeling omvat wat iemand al weet of kan inclusief de vermogens om kennis toe te eigenen. De zone van naaste ontwikkeling omvat datgene wat iemand binnenkort zal kunnen en kennen. Met behulp van de 'bekwamere ander'.

Leren van elkaar is een sociale activiteit en ontstaat pas als er bereidheid is om kennis te delen en samen verder te ontwikkelen. Leren is een sociaal proces, en de kwaliteit van de interactie is bepalend voor de kwaliteit van het leren.

Benchmarken als sociale interactie

Als leren van elkaar bepaald wordt de kwaliteit van de interactie is benchmarken pas een zinvolle bezigheid als aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Dat betekent dat de huidige vorm van benchmark niet meer afdoende is er nieuwe (interactieve) vormen nodig zijn. Een aantal aanbieders in de gehandicaptenzorg zijn hiermee gestart in samenwerking met Berenschot. Aangezien het benchmark instrument toch voornamelijk in het repertoire van de financial zit, bij deze de oproep om vooral elkaar op te zoeken om door middel van sociale interactie een verdiepingsslag te maken op de benchmark overhead en echt van elkaar te leren.

Leren als sociale activiteit. Leuk je te ontmoeten!

Martin Lijssen

Voorzitter sectorbestuur Gehandicaptenzorg Fizi

Martin Lijssen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top