BLOG

Kwaliteitsindicatoren: gooi ze overboord!

Waarom? Omdat de meeste niets zeggen over kwaliteit!

We moeten het wel eerst eens zijn over de definitie van kwaliteit. Lean is daar heel duidelijk over: kwaliteit is in een keer goed doen wat de cliënt verwacht en wat jouw vakmanschap je ingeeft.

Vakmanschap

Dan moet je dus weten wat de cliënt verwacht in relatie tot de visie die jij hebt op je vakmanschap. Dat kan verschillen. Sinds 1948 definieert de WHO gezondheid als maximaal fysiek, sociale en mentaal welbevinden. Die combinatie zou je dan dus willen nastreven als je gezondheidszorg wilt bieden.

Maar Machteld Huber met haar Positieve Gezondheid maakt er meer van. Dán is kwaliteit de gewenste uitkomst in het spinnewebdiagram op de 6 assen van gezondheid die zij definieerde. Kwaliteit is dus afhankelijk van je definitie van wat je goed vindt. Kies die dus, handel daarnaar en wees daarover duidelijk naar je cliënten.

Totdat je dat vertrekpunt helder hebt is praten over kwaliteit onzin. Pas daarna kun je iets zinnigs zeggen of een indicator iets zegt over kwaliteit.

Verwachtingen

Het vertrekpunt voor je indicatoren is dan de mate waarin je resultaat boekt in het voldoen aan de verwachtingen van je cliënt in relatie tot je vakmanschap: een uitkomst-indicator dus. Andere indicatoren verdienen het dan alleen als kwaliteitsindicator te worden aangemerkt als zij een directe bijdrage leveren aan de gewenste uitkomst-indicator. Anders is het dus geen kwaliteits-indicator.

Volgens Lean is elke handeling die je doet die niet zelf de waarde levert die je beoogt ‘verspilling’ (‘muda’, ‘waste’) en is het de kunst om elk moment dat je een dergelijke handeling doet te bedenken hoe je dat structureel kunt verminderen of vermijden.

Dat geldt dus in principe ook voor elke indicator die geen kwaliteits-indicator is zoals hierboven beschreven.

Schrappen!

Schrappen dus die indicatoren! Niet omdat je per indicator kijkt of deze wellicht toch ergens aan bijdraagt, maar omdat strikt genomen geen enkele indicator bestaansrecht heeft als deze niet direct een maat is aan de bijdrage van de gewenste cliënten-waarde.  Dan blijft het ingewikkeld genoeg. Want personen blijven verschillen in wat zij als gezondheidswaarde beschouwen, dus de gewenste uitkomsten zijn persoonsspecifiek. Én vanuit je vakmanschap kun je verschillende perspectieven innemen om dit na te streven, zoals lang niet iedere zorgverlener het zijn vak vindt om aan alle drie gebieden van gezondheid van de WHO bij te dragen, en lang niet alle zorgverleners Positieve Gezondheid op alle zes assen wensen te erkennen, laat staan te bedienen.

Kortom: begin te definiëren wat je kwaliteit vindt. Definieer dan de uitkomstindicatoren die die kwaliteit meten en schrap alle andere indicatoren tenzij zij uitdrukkelijk een indicator zij die aangeeft dat die bijdraagt aan de uitkomstindicator.

Mauk van Heemstra

ZorgSteedsBeter

Mauk van Heemstra_311

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

24 juli 2018

Mooie blog!

Theo Rutteman

24 juli 2018

In de ideale lean-wereld van Mauk van Heemstra is dit een prachtige gedachte: bewust alleen die indicatoren hanteren die je daadwerkelijk helpen om een bijdrage te leveren aan de klantwaarde.
Was de werkelijke wereld maar zo ideaal, dan zou er inderdaad heel wat onzin geschrapt kunnen worden. Helaas worden in die werkelijke wereld vandaag de dag nog heel veel zogenaamde kwaliteitsindicatoren als verantwoordingsinstrument opgelegd. Het op die wijze oneigenlijke gebruik van kwaliteitsindicatoren als verplichte metingen is vaak bepalend voor financiering of contractering. Jammer Mauk, maar totdat jouw boodschap doordringt bij de financiers en toezichthouders lijkt het me verstandig om wel voorzichtig te blijven met al te rigoureus schrappen…

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

24 juli 2018

Wijze toevoeging Theo!

Mijn boodschap is daarom vooral een aanmoediging, dat wij allen de échte kwaliteit-criteria voor ogen houden en de rest geen kwaliteits-criteria meer gaan noemen.

En die benadering in gesprek brengen met alle verantwoordings-behoeftigen.

Immers in wezen zou iedereen uit moet zijn op kwaliteit en dus ook op zoek hoe belemmerende indicatoren om zeep geholpen kunnen worden.

Wim Schellekens

24 juli 2018

Twee oneliners, die ik graag gebruik:
1: Alle indicatoren die niet voortkomen uit of bruikbaar zijn in het eigen kwaliteitssysteem zijn bureaucratie en verspilling!
2: Indicatoren komen voort uit het doel dat je wil bereiken en zijn alleen zinvol als je beried en in staat bent tot actie.
Dus: Eerst doel, dan meten of je dat doel bereikt en dan actie om zo nodig te verbeteren.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

26 juli 2018

Jawel Wim, maar met jou twee one liners laat jij nog open of iemand andere doelen kan hebben dan maximale zorguitkomst.

En dát doel stel ik als hoogste doel en enige vertrekpunt.

Volgens jouw tekst zou zomaar iemand een ander doel (wat ik nevendoel noem) tot hoofddoel kunnen benoemen en zijn wij terug bij af.

Hendrikson

16 augustus 2018

Zou een forse stap vooruit zijn in een wereld waar te veel wantrouwen is . Kwaliteitsindicatoren geven een schijnzekerheid en veroorzaken veel overbodig werk voor een dienstverlener.

Top