BLOG

Zorg thuis heeft toekomst

Drie weken achtereen aandacht van de landelijke pers voor de wijkverpleging, dat overkomt ons niet iedere maand. Helaas was de berichtgeving niet altijd positief. Een gemiste kans, want de zorgprofessionals die in de wijkzorg werken, verdienen die positieve aandacht wel.

De dagelijkse praktijk laat zien dat er in toenemende mate zeer complexe zorg wordt gegeven aan mensen thuis. Het gaat dan bijvoorbeeld om infuuszorg, sondevoeding of wondspoelen. Maar ook komen complexe sociale problematiek en multi-problemen steeds vaker voor. Dit vraagt om specialistische kennis en vaardigheden en nauwe afstemming met de eerste- en tweedelijns zorg. Iedereen moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat de zorg thuis goed en veilig is.

Nog niet zo lang geleden heeft branchevereniging ActiZ haar visie op wijkverpleging gepubliceerd . In de basis is wijkverpleegkundige zorg generalistische zorg. Voor het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden betekent dit dat zij vanuit de brede context waarin cliënten leven en met oprechte aandacht voor datgene dat voor hen belangrijk is, keuzes maken voor de juiste ondersteuning. Indien nodig vindt dit plaats in afstemming met collegae die over specialistische kennis en vaardigheden beschikken.

Ook in het Kwaliteitskader Wijkverpleging dat recentelijk door ActiZ, BTN, V&VN, PFN en ZN bij het Zorginstituut Nederland is ingediend vormt ‘generalistisch waar het kan, specialistisch waar het moet’ de basis. De opbouw van het normenkader laat dit zien. Uitgangspunt is altijd dat ‘de cliënt zorg krijgt van zorgverleners die gekwalificeerd’ zijn en ‘zorg krijgt die veilig is’.

Het laatste hoofdstuk van het Kwaliteitskader Wijkverpleging vormt een routekaart voor de komende periode. Het inzichtelijk kunnen maken van outcome, de gerealiseerde meerwaarde, staat daarbij centraal. In deze beweging staat de wijkverpleging niet alleen; voor de huisartsen- en de ziekenhuiszorg is dit al jarenlang een thema. De onlangs afgesloten hoofdlijnenakkoorden getuigen hiervan.

Nog niet zo lang geleden mocht ik deelnemen aan de ‘Taskforce Zorg Op De Juiste Plek’. De uitkomsten van deze Taskforce gaan nog een stap verder. Gepleit wordt om niet meer te redeneren in termen van eerste, tweede en derde lijn, maar het integrale functioneren van mensen en hun omgeving centraal te stellen. Uit te drukken in de term ‘zorgwaarde voor mensen’. Dat is een rode lijn die naar mijn overtuiging snel verder aan belang zal toenemen de komende tijd.

Ik kom terug bij het begin. Het is fantastisch om bij mensen thuis en in de wijk te kunnen werken en natuurlijk beschik je dan over de juiste papieren en de juiste competenties. Daarover zijn wij het snel eens. Een duurzame inrichting van het zorgstelsel is noodzakelijk willen wij zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Goede zorg thuis vormt een belangrijke sleutel voor dit toekomstperspectief. Laten we met deze positieve boodschap onze huidige en toekomstige collega’s, die dagelijks bij mensen thuis over de vloer komen een hart onder de riem steken. Want dat verdienen ze.

John Kauffeld

Raad van Bestuur Espria, lid Kerngroep Zorg Thuis ActiZ

John Kauffeld_300

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top